การแก้ไขปัญหาการลงชื่อเข้าใช้สำหรับ Power BITroubleshooting sign-in issues for Power BI

บทความนี้อธิบายว่าผู้ดูแลระบบสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ Power BI ได้อย่างไรThis article describes how admins can contact support for Power BI sign-in issues. หากคุณเป็นผู้ใช้ Power BI ที่มีปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ อันดับแรกให้ติดต่อทีมสนับสนุนภายในองค์กรของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือIf you're a Power BI user having sign-in issues, first engage your organization's internal support team for assistance.

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็น ผู้ดูแลระบบผู้เช่า ขององค์กรของคุณ แต่ยังคงไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Power BI ได้ โปรดดำเนินการตามข้อมูลด้านล่างHowever, if you're a tenant admin for your organization, and you still can't sign into Power BI, then continue with the information below.

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ MicrosoftContact Microsoft support

ก่อนอื่น พยายามสร้างตั๋วการสนับสนุนผ่านหน้าการสนับสนุน Power BIFirst, try to create a support ticket through the Power BI support page.

ถ้าคุณไม่สามารถไปที่หน้าการสนับสนุน Power BI จากนั้นให้ลองสร้างตั๋วผ่าน Office SupportIf you're unable to go through the Power BI support page, then try to create a ticket via Office Support.

หากคุณไม่สามารถสร้างตั๋วผ่านหน้าใดหน้าหนึ่งเหล่านี้ ให้ลองติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์:If you're unable to create a ticket either through either of these pages, then try to contact support over the phone:

  • สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา (US) และส่วนอื่นของอเมริกา: +1-800-936-5800For customers in the United States (US) and the rest of the Americas: +1-800-936-5800
  • สำหรับลูกค้าในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย (EMEA): +44-844-800-2400For customers in Europe, the Middle East, and Asia (EMEA): +44-844-800-2400
  • สำหรับลูกค้าในอินเดีย: +1-800-419-5666For customers in India: +1-800-419-5666

ตัวเลือกอื่นสำหรับการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือคือการซื้อการสนับสนุนด้วย Microsoft PremiertAnother option to contact Microsoft support for help is by purchasing Microsoft Premier support. หากคุณทราบว่าองค์กรของคุณได้ซื้อบริการ Microsoft Premier แต่คุณยังคงไม่สามารถสร้างกรณีจากช่องทาง Power BI หรือ Office Support ใดก็ตามได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Premier ผ่านทางโทรศัพท์:If you know your organization has purchased Microsoft Premier support and you still can't create a case from any Power BI channel or Office Support, then you can contact Premier support over the phone:

  • สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา (US) และส่วนอื่นของอเมริกา: +1-800-936-3100For customers in the United States (US) and the rest of the Americas: +1-800-936-3100
  • สำหรับลูกค้าในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย (EMEA): +44-844-800-8338For customers in Europe, the Middle East, and Asia (EMEA): +44-844-800-8338
  • สำหรับลูกค้าในอินเดีย:+1-800-425-5666For customers in India: +1-800-425-5666

หมายเหตุ

การให้ข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติม ในช่วงที่คุณขอรับการสนับสนุนจะเป็นประโยชน์อย่างมากIt is helpful to provide additional diagnostic information at the time you engage support.

ชุมชน Power BIPower BI community

หากคุณไม่สามารถสร้างโพสต์ในฟอรัมชุมชน Power BI ได้ อาจเป็นเพราะฟอรัมชดังกล่าวต้องการให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยIf you're unable to create a post in the Power BI community forum, it's because the forum also requires you to sign in. ดู การสนับสนุนของชุมชน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมSee Community Support for additional details.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

ตัวเลือกการสนับสนุน Power BI Pro และ Power BI PremiumPower BI Pro and Power BI Premium support options