การตั้งค่าผู้ดูแลระบบแดชบอร์ด

การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกกําหนดค่าในส่วนการตั้งค่าผู้เช่าของพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ โปรดดูที่เกี่ยวกับการตั้งค่าผู้เช่าเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและใช้งานการตั้งค่าผู้เช่า

เนื้อหาเว็บบนไทล์แดชบอร์ด

ผู้ใช้ในองค์กรสามารถเพิ่มและดูไทล์เนื้อหาเว็บบนแดชบอร์ด Power BI ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ

การดำเนินการนี้อาจทำให้องค์กรของคุณเสี่ยงต่อความปลอดภัยผ่านเนื้อหาเว็บที่เป็นอันตราย

ขั้นตอนถัดไป