การขยายของตัวเชื่อมต่อใน Power BI

Power BI สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยใช้ตัวเชื่อมต่อและแหล่งข้อมูลทั่วไป เช่น ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML และ JSON หรือนักพัฒนาสามารถเปิดใช้งานแหล่งข้อมูลใหม่ด้วยส่วนขยายข้อมูลแบบกำหนดเองที่เรียกว่า ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองบางตัวจะได้รับการรับรองและเผยแพร่โดย Microsoft ในฐานะ ตัวเชื่อมต่อที่ได้รับการรับรอง

เพื่อใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่ยังไม่ผ่านการรับรอง ซึ่งคุณหรือบุคคลที่สามได้พัฒนาขึ้น คุณจะต้องปรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ Power BI Desktop เพื่ออนุญาตให้ส่วนขยายสามารถโหลดได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องหรือคำเตือน เนื่องจากรหัสนี้สามารถจัดการข้อมูลประจำตัว รวมถึงการส่งข้อมูลประจำตัวผ่านทาง HTTP และเพิกเฉยระดับความเป็นส่วนตัว คุณควรใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยนี้ ในกรณีที่คุณไว้วางใจในตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองของคุณอย่างสมบูรณ์เท่านั้น

อีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับนักพัฒนาคือ การลงชื่อเข้าใช้ตัวเชื่อมต่อที่มีใบรับรอง และระบุข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู เกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อบุคลที่สามที่เชื่อถือได้

ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง

ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่ยังไม่ผ่านการรับรอง สามารถรวมการใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ API ขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณไปจนถึงบริการเฉพาะของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ Microsoft ยังไม่ได้เผยแพร่ตัวเชื่อมต่อให้ มีการเผยแพร่ตัวเชื่อมต่อจำนวนมากโดยผู้จำหน่าย ถ้าคุณจำเป็นต้องมีตัวเชื่อมต่อข้อมูลเฉพาะ ให้ติดต่อผู้จำหน่าย

เมื่อต้องการใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกําหนดเองที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรอง ให้วางตัวเชื่อมต่อไฟล์ .pq, .pqx, .m หรือ .mez ในโฟลเดอร์ [Documents]\Power BI Desktop\Custom Connectors หากไม่มีโฟลเดอร์ ให้สร้างใหม่

ปรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของส่วนขยายข้อมูลดังนี้:

ใน Power BI Desktop เลือกตัวเลือก ไฟล์>และตัวเลือก>การตั้งค่า>ความปลอดภัย

ภายใต้ ส่วนขยายข้อมูล เลือก (ไม่แนะนำ) อนุญาตให้โหลดส่วนขยายใด ๆ โดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือคำเตือน เลือก ตกลง จากนั้น รีสตาร์ท Power BI Desktop

Allow non-certified custom connectors in Data Extension Security options

การตั้งค่าความปลอดภัยของส่วนขยายข้อมูล Power BI Desktop ค่าเริ่มต้นคือ (แนะนำ) อนุญาตให้ส่วนขยายของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้อื่น ๆ และได้รับการรับรองจาก Microsoft เท่านั้นที่จะโหลดได้ ด้วยการตั้งค่านี้ หากมีตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่ไม่ได้รับการรับรองบนระบบของคุณ กล่องโต้ตอบ ตัวเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับการรับรอง จะปรากฏขึ้นที่หน้าเริ่มต้นของ Power BI Desktop โดยแสดงรายการตัวเชื่อมต่อที่ไม่สามารถโหลดอย่างปลอดภัยได้

Uncertified Connectors dialog box

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของส่วนขยายข้อมูลของคุณ หรือลบตัวเชื่อมต่อที่ไม่ผ่านการรับรองออกจากโฟลเดอร์ ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง ของคุณ

ข้อสำคัญ

คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลตัวเชื่อมต่อแบบกําหนดเองได้เพียงหนึ่งแหล่งเท่านั้นเมื่อทํางานในโหมด DirectQuery แหล่งข้อมูลตัวเชื่อมต่อแบบกําหนดเองหลายแหล่งจะไม่ทํางานเมื่อใช้ DirectQuery

ตัวเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรอง

ชุดย่อยที่จำกัดของส่วนขยายข้อมูลถือว่า ผ่านการรับรอง ในขณะที่ Microsoft เผยแพร่ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ เราไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือการใช้งานฟังก์ชันได้อย่างต่อเนื่องของตัวเชื่อมต่อดังกล่าว นักพัฒนาบุคคลที่สามที่สร้างตัวเชื่อมต่อนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการสนับสนุน

ใน Power BI Desktop ตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สามที่ผ่านการรับรอง จะปรากฏในรายการในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูล พร้อมกับตัวเชื่อมต่อทั่วไปและที่พบบ่อย คุณไม่จำเป็นต้องปรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ตัวเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรอง

หากคุณต้องการให้ตัวเชื่อมต่อแบบกําหนดเองผ่านการรับรอง โปรดดู เอกสารประกอบใบรับรองของเรา