ตัวอย่างแอปเทมเพลต

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อสร้างแอปของคุณเองได้
ใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือเผยแพร่เป็นแอปเทมเพลตบน Microsoft AppSource ตัวอย่างจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ Power BI Desktop (.pbix)

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ตัวอย่างอาจจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมกับเจ้าของบริการที่เกี่ยวข้อง เทมเพลตต่อไปนี้จะถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้

ตัวอย่างเทมเพลตแอปที่ดาวน์โหลดได้

ขั้นตอนถัดไป

แอปเทมเพลต Power BI คืออะไร