เพิ่มความคิดเห็นในแดชบอร์ดหรือรายงาน

นําไปใช้กับ:Applies to. บริการของ Power BI สําหรับผู้ใช้Does not apply to.ทางธุรกิจ บริการของ Power BI สําหรับนักพัฒนาDoes not apply to.นักออกแบบ&Power BI Desktop Applies to.ต้องมีสิทธิ์การใช้งานProหรือPremium

เพิ่มข้อคิดเห็นส่วนบุคคล หรือเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับแดชบอร์ดหรือรายงานกับเพื่อนร่วมงานของคุณ คุณลักษณะข้อคิดเห็นเป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีการที่ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

comments video

หมายเหตุ

การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น รวมถึงการเพิ่มข้อคิดเห็นไปยังรายงานที่แชร์ จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งาน Power BI Pro หรือสำหรับเนื้อหาที่จะโฮสต์ในความจุของ Power BI Premium ประเภทสิทธิการใช้งานใดที่ฉันมี

วิธีการใช้คุณลักษณะข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นลงในแดชบอร์ดทั้งหมด ลงในภาพแต่ละภาพบนแดชบอร์ด ลงในหน้ารายงาน ลงในรายงานที่มีการแบ่งหน้า และลงในการแสดงผลด้วยภาพของแต่ละบุคคลบนหน้ารายงานได้ เพิ่มข้อคิดเห็นทั่วไปหรือข้อคิดเห็นที่กำหนดเป้าหมายที่เพื่อนร่วมงานที่เฉพาะเจาะจง ข้อคิดเห็นสามารถมีอักขระได้สูงสุด 2000 ตัวอักขระ รวมทั้ง @mentions ผู้ใช้และช่องว่างด้วย

เมื่อคุณเพิ่มข้อคิดเห็นไปยังรายงาน Power BI จะบันทึกตัวกรองปัจจุบันและค่าตัวแบ่งส่วนข้อมูล และสร้างบุ๊กมาร์ก ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเลือกหรือตอบกลับข้อคิดเห็นหน้ารายงานหรือภาพรายงานอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงตัวเลือกและตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่ใช้งานอยู่เมื่อมีการเพิ่มข้อคิดเห็นครั้งแรก

report with filters video

ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญ? บอกให้เพื่อนร่วมงานใช้ตัวกรองที่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจที่พวกเขาต้องการแชร์กับทีม หากไม่มีตัวกรองที่เลือกไว้ข้อคิดเห็นอาจไม่เป็นที่เข้าใจ

หากคุณกำลังใช้รายงานที่มีการแบ่งหน้า คุณอาจสามารถทำได้แค่ให้ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับรายงานของคุณเท่านั้น โดยจะไม่สามารถแสดงข้อคิดเห็นลงบนภาพรายงานแบบแบ่งหน้าแต่ละภาพได้

เพิ่มข้อคิดเห็นทั่วไปไปยังแดชบอร์ดหรือรายงาน

กระบวนการสำหรับการเพิ่มข้อคิดเห็นไปยังแดชบอร์ดหรือรายงานจะคล้ายกัน ในตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้แดชบอร์ด

 1. เปิดแดชบอร์ด Power BI หรือรายงาน และเลือกไอคอน ข้อคิดเห็น ซึ่งเปิดกล่องโต้ตอบความคิดเห็น

  comments icon on menu bar

  ที่นี่เราเห็นว่าผู้สร้างแดชบอร์ดได้เพิ่มความคิดเห็นทั่วไปแล้ว ทุกคนที่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดนี้สามารถเห็นความคิดเห็นนี้

  Screenshot of dashboard with Comments section selected

 2. เมื่อต้องตอบกลับ เลือก ตอบกลับ พิมพ์การตอบกลับของคุณ และเลือก โพสต์

  Select Reply screen

  ตามค่าเริ่มต้น Power BI นำการตอบกลับของคุณไปยังเพื่อนร่วมงานที่เริ่มเธรดความคิดเห็นในกรณีนี้ Aaron.

  Comment with response

 3. หากคุณต้องการเพิ่มความคิดเห็นแดชบอร์ดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเธรดที่มีอยู่ ให้ป้อนความคิดเห็นของคุณในฟิลด์ข้อความด้านบน

  Screenshot showing new thread

  ตอนนี้ความคิดเห็นสำหรับแดชบอร์ดนี้มีลักษณะดังนี้

  Comments conversations

เพิ่มข้อคิดเห็นไปยังการแสดงผลภาพแดชบอร์ดหรือรายงานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการเพิ่มข้อคิดเห็นไปยังแดชบอร์ดทั้งหมดหรือไปยังหน้ารายงานทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นไปยังไทล์แดชบอร์ดแต่ละรายการและการแสดงผลด้วยภาพของแต่ละรายงานได้ กระบวนการนี้จะคล้ายกันและในตัวอย่างนี้เรากำลังใช้รายงาน

 1. วางเมาส์เหนือวิชวล และเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม (...)

 2. จากรายการแบบเลื่อนลง เลือกเพิ่มข้อคิดเห็น

  Add a comment is first choice

 3. กล่องโต้ตอบ ข้อคิดเห็น เปิดขึ้นและการแสดงผลภาพอื่นๆ บนหน้าจะเป็นสีเทา ภาพนี้ยังไม่มีความคิดเห็นใด ๆ

  Screenshot of visual selected and Comments dialog open

 4. เพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ และเลือกโพสต์

  Comments dialog with new message

  • บนหน้ารายงาน ให้เลือกข้อคิดเห็นที่สร้างขึ้นด้วยการแสดงผลภาพ ไฮไลต์วิชวลนั้น (ดูข้างล่าง)

  • บนแดชบอร์ด ไอคอน comment with chart icon แผนภูมิช่วยให้เราทราบว่าความคิดเห็นเชื่อมโยงกับภาพเฉพาะ ข้อคิดเห็นที่นำไปใช้กับทั้งแดชบอร์ดไม่มีไอคอนพิเศษ การเลือกไอคอนแผนภูมิจะไฮไลท์การแสดงผลด้วยภาพที่เกี่ยวข้องบนแดชบอร์ด

  related visual highlighted

 5. เลือกปิดเพื่อกลับไปยังแดชบอร์ดหรือรายงาน

ดึงดูดความสนใจเพื่อนร่วมงานของคุณ โดยใช้เครื่องหมาย @

ไม่ว่าคุณจะสร้างแดชบอร์ด รายงาน ไทล์ หรือความคิดเห็นในภาพใดภาพหนึ่ง ดึงดูดความสนใจของเพื่อนร่วมงานโดยใช้สัญลักษณ์ "@" เมื่อคุณพิมพ์สัญลักษณ์ "@" Power BI จะเปิดรายการแบบเลื่อนลงซึ่งคุณสามารถค้นหาและเลือกบุคคลจากองค์กรของคุณ ชื่อที่ถูกตรวจสอบไว้ล่วงหน้าซึ่งมีสัญลักษณ์ "@" จะปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน @mentioned แต่ละบุคคลจะได้รับอีเมลในกล่องขาเข้าของตนเอง และหากพวกเขาใช้แอป Power BI Mobile พวกเขาจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ของตนเอง พวกเขาสามารถเปิดรายงานหรือแดชบอร์ดจากการแจ้งเตือนได้โดยตรง ดูความคิดเห็น ดูข้อมูล และตอบกลับรายงานหรือแดชบอร์ดนั้น ๆ ได้

นี่คือการสนทนาที่ฉันมีด้วยนักออกแบบการแสดงผลด้วยภาพ โดยใช้สัญลักษณ์ @ เพื่อให้แน่ใจว่าฉันเห็นข้อคิดเห็น ฉันได้รับการแจ้งเตือนและเลือกลิงก์เพื่อเปิดแดชบอร์ดนี้และการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

Add a comment mention

ข้อควรพิจารณาและการแก้ไขปัญหา

 • ข้อคิดเห็นจะถูกจํากัดไว้ที่ 2000 ตัวอักษรรวมถึง @mentions ผู้ใช้และช่องว่างอื่น ๆ
 • จํานวนสูงสุดของการสนทนาบนแดชบอร์ดหรือรายงานคือ 100 จํานวนความคิดเห็นสูงสุดต่อการสนทนาคือ 1,000 หากต้องการเพิ่มการสนทนาหรือข้อคิดเห็นใหม่ ให้ลบการสนทนาหรือข้อคิดเห็นก่อนหน้า
 • จะไม่มีการบันทึกบุ๊กมาร์กเมื่อคุณตอบกลับการสนทนา จะสร้างบุ๊กมาร์กเฉพาะข้อคิดเห็นแรกในการสนทนาเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้รายงานที่มีการแบ่งหน้า คุณอาจสามารถทำได้แค่ให้ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับรายงานของคุณเท่านั้น โดยจะไม่สามารถแสดงข้อคิดเห็นลงบนภาพรายงานแบบแบ่งหน้าแต่ละภาพได้

ขั้นตอนถัดไป

กลับไปยังการแสดงผลด้วยภาพสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ
เลือกการแสดงภาพเพื่อเปิดรายงาน