โหมดการดูข้อมูลแบบเจาะลึกของภาพใน Power BI

นําไปใช้กับ:Applies to. บริการของ Power BI สําหรับผู้ใช้Applies to.ทางธุรกิจ บริการของ Power BI สําหรับนักพัฒนาDoes not apply to.นักออกแบบ&Power BI Desktop Applies to.ต้องมีสิทธิ์การใช้งานProหรือPremium

บทความนี้แสดงวิธีการดูข้อมูลแบบเจาะลึกในการแสดงภาพในบริการของ Microsoft Power BI ใช้การดูรายละเอียดแนวลึกดูข้อมูลสรุปบนจุดข้อมูลของคุณ คุณสามารถสำรวจรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

การดูรายละเอียดแนวลึก จำเป็นต้องมีลำดับชั้น

เมื่อวิชวลมีลำดับชั้น คุณสามารถเจาะลงไปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีภาพที่ดูการนับจำนวนเหรียญรางวัลโอลิมปิก โดยมีลำดับชั้นที่สร้างขึ้นจากชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรายการแข่งขัน ตามค่าเริ่มต้น ภาพจะแสดงจำนวนเหรียญรางวัลตามชนิดกีฬา: ยิมนาสติก, สกี, กีฬาทางน้ำ และอื่น ๆ แต่เนื่องจากมีลำดับชั้น การเลือกองค์ประกอบหนึ่งของภาพ (ตัวอย่างเช่น แท่ง เส้น หรือฟอง) จะแสดงรูปภาพที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างมาก การเลือกองค์ประกอบกีฬาทางน้ำจะแสดงข้อมูลสำหรับการว่ายน้ำ การกระโดดน้ำ และโปโลน้ำ การเลือกองค์ประกอบการกระโดดน้ำจะแสดงรายละเอียดสำหรับการแข่งขัน กระดานสปริงบอร์ด แพลตฟอร์ม และ กระโดดน้ำแบบคู่

วันที่คือประเภทเฉพาะของลำดับชั้น นักออกแบบ รายงานมักจะเพิ่มลำดับชั้นของวันที่ไปยังวิชวล ลำดับชั้นของวันที่ทั่วไปคือลำดับชั้นที่ประกอบด้วยปี ไตรมาส เดือน และวัน

ตรวจสอบว่าภาพใดบ้างที่สามารถการดูข้อมูลแบบเจาะลึกได้

ไม่แน่ใจว่าการแสดงภาพ Power BI ภาพใดที่มีลำดับชั้นใช่หรือไม่? เลื่อนเมาส์ไปบนภาพ หากคุณเห็นชุดข้อมูลการควบคุมการดูข้อมูลแบบเจาะลึกเหล่านี้ที่ด้านบน แสดงว่าภาพของคุณมีลำดับชั้น

Screenshot of the drill icons.

เรียนรู้วิธการดูข้อมูลแบบเจาะลึกและข้อมูลสรุป

ในตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้แผนที่ต้นไม้ที่มีลำดับชั้นซึ่งสร้างขึ้นจากเขตแดน เมือง รหัสไปรษณีย์ และชื่อร้านค้า แผนที่ต้นไม้แสดงหน่วยทั้งหมดที่ขายในปีนี้ตามเขตแดน ก่อนการดูข้อมูลแบบเจาะลึก เขตแดนคือระดับบนสุดของลำดับชั้น

Screenshot of the treemap and its filters.

มีสองวิธีในการเข้าถึงคุณลักษณะการดูข้อมูลแบบเจาะลึก

คุณมีสองวิธีสำหรับการเข้าถึงการดูข้อมูลแบบเจาะลึก ข้อมูลสรุป และขยายคุณลักษณะในการแสดงผลภาพที่มีลำดับชั้น ลองใช้งานทั้งสองวิธี และเลือกใช้หนึ่งวิธีที่คุณชื่นชอบมากที่สุด

 • วิธีแรก: เลื่อนเมาส์ไปบนภาพเพื่อดูและใช้ไอคอน เปิดคุณลักษณะการดูรายละเอียดแนวลึกก่อนโดยการเลือกลูกศรชี้ลง พื้นหลังสีเทาช่วยให้คุณทราบว่าตัวเลือกการดูรายละเอียดแนวลึกทํางานอยู่

  Screenshot of the hover example.

 • วิธีที่สอง: คลิกขวาที่ภาพเพื่อเปิดและใช้เมนู

  Screenshot of the right-click example.

เส้นทางการดูรายละเอียด

ดูรายละเอียดแนวลึกทุกเขตข้อมูลในครั้งเดียว

The drill-down icon

คุณมีหลายวิธีที่จะดูข้อมูลภาพของคุณแบบเจาะลึก การเลือกไอคอนรูปลูกศร icon for drill all levels at onceคู่การดูรายละเอียดแนวลึก จะนําคุณไปยังลําดับชั้นระดับถัดไป หากคุณกำลังมองหาระดับเขตแดนสำหรับเคนทักกีและเทนเนสซี คุณสามารถดูข้อมูลแบบเจาะลึกในระดับเมืองสำหรับทั้งสองรัฐ ตามด้วยระดับรหัสไปรษณีย์สำหรับทั้งสองรัฐ และสุดท้ายคือระดับชื่อร้านค้าสำหรับทั้งสองรัฐ แต่ละขั้นตอนในเส้นทางจะแสดงข้อมูลใหม่ให้คุณ

Diagram showing the drill pathway

เลือกไอคอน Drill-up icon การดูข้อมูลสรุปจนกว่าคุณจะกลับไปที่ "จํานวนหน่วยรวมปีนี้ตามเขตแดน"

ขยายเขตข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน

The expand icon

ขยาย เป็นการเพิ่มระดับของลำดับชั้นในมุมมองปัจจุบัน ดังนั้นถ้าคุณกำลังดูระดับ เขตแดน คุณสามารถขยายใบปัจจุบันทั้งหมดในต้นไม้ในเวลาเดียวกันได้ การดูรายละเอียดแบบเจาะลึกแรกของคุณสำหรับทั้ง KY และ TN การดูรายละเอียดแบบเจาะลึกต่อไปเพิ่มข้อมูลรหัสไปรษณีย์สำหรับทั้ง KY และ TN และเก็บข้อมูลเมืองไว้ด้วยเช่นกัน แต่ละขั้นตอนในเส้นทางแสดงข้อมูลเดียวกัน และเพิ่มข้อมูลใหม่อีกหนึ่งระดับ

Diagram showing the expand pathway

ดูรายละเอียดแนวลึกทีละเขตข้อมูล

 1. เลือกไอคอนดูรายละเอียดเพื่อเปิดใช้งานScreenshot of drill-down on/off icon turned on.

  ในตอนนี้คุณมีตัวเลือกในการดูข้อมูลแบบเจาะลึกทีละหนึ่งเขตข้อมูล โดยการเลือกองค์ประกอบการแสดงภาพ ตัวอย่างขององค์ประกอบการแสดงภาพคือ: แท่ง ฟอง และใบไม้

  Screenshot of visual with arrow pointing at drill-down on/off icon turned on.

  ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานตัวเลือกการดูรายละเอียดแนวลึก การเลือกองค์ประกอบวิชวล (เช่น แท่ง ฟอง หรือใบไม้) จะไม่เจาะลึก แต่กลายเป็นว่าระบบจะกรองข้ามแผนภูมิอื่นๆ บนหน้ารายงาน

 2. เลือกใบไม้สำหรับ TN แผนที่ต้นไม้ของคุณจะแสดงเมืองทั้งหมดและเขตแดนในรัฐเทนเนสซีที่มีร้านค้า

  Screenshot of the treemap showing data for TN only.

 3. ถึงจุดนี้ คุณสามารถ:

  1. ดูรายละเอียดแนวลึกต่อไปได้สำหรับ Tennessee

  2. ดูรายละเอียดแนวลึกสำหรับเมืองที่ระบุในรัฐ Tennessee

  3. ใช้การขยายแทน

  ลองดูรายละเอียดแนวลึกทีละเขตข้อมูล เลือก Knoxville, TN (เมือง Knoxville รัฐ Tennessee) แผนที่ต้นไม้ของคุณขณะนี้ แสดงรหัสไปรษณีย์สำหรับร้านค้าของคุณใน Knoxville

  Screenshot of the treemap showing postal code 37919.

  สังเกตว่า ชื่อเรื่องเปลี่ยนไปขณะที่คุณเจาะลึกลงรายละเอียด และย้อนกลับขึ้นมาอีกครั้ง

  และดูรายละเอียดแนวลึกอีกหนึ่งเขตข้อมูล เลือกรหัสไปรษณีย์ 37919 และดูรายละเอียดแนวลึกลงของชื่อร้านค้า

  Screenshot of the treemap showing Knoxville Lindseys.

  สำหรับข้อมูลนี้โดยเฉพาะ การเจาะลึกระดับทั้งหมดในครั้งเดียวอาจไม่น่าสนใจ ลองขยายออกมาแทน

ขยายทั้งหมด และขยายหนึ่งทีละเขตข้อมูล

การมีแผนภูมิต้นไม้ที่แสดงเพียงรหัสไปรษณีย์ หรือชื่อของร้านค้าไม่ได้ให้ข้อมูลมากเท่าไหร่ ดังนั้นเรามาขยายลำดับชั้นลงไปอีกหนึ่งระดับ

 1. ก่อนอื่นให้ดูรายละเอียดย้อนกลับไปยังระดับรหัสไปรษณีย์

 2. ด้วยแผนที่ต้นไม้ที่ถูกเลือกไว้ก่อนแล้ว เลือกไอคอนScreenshot of the expand-down icon.ขยายลง แผนภูมิต้นไม้ของคุณตอนนี้จะแสดง 2 ลำดับชั้น: คือ รหัสไปรษณีย์ และชื่อร้านค้า

  Screenshot of the treemap showing postal code and store name

 3. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับ Tennesee ทั้ง 4 ลำดับชั้น ให้เลือกลูกศรการดูข้อมูลสรุปจนกว่าคุณไปถึงระดับที่สอง จำนวนหน่วยรวมปีนี้ที่จำแนกตามเขตแดนและเมือง

  Screenshot of the treemap showing all data for TN.

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการดูรายละเอียดแนวลึกยังคงเปิดใช้งานScreenshot of drill-down on/off icon turned on.อยู่ และเลือกไอคอนScreenshot of the expand-down icon.ขยายลง ในตอนนี้แผนที่ต้นไม้ของคุณแสดงจำนวนใบไม้ (กล่อง) เท่ากัน แต่ใบไม้แต่ละใบนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากการแสดงผลแค่เมืองและรัฐแล้ว ยังแสดงรหัสไปรษณีย์อีกด้วย

  Screenshot of the visual showing city, state, and postal code.

 5. เลือกไอคอนขยายลงอีกครั้งเพื่อแสดงลำดับชั้นทั้ง 4 เกี่ยวกับรายละเอียดของ Tennesee บนแผนภูมิต้นไม้ของคุณ โฮเวอร์เหนือเป็นใบไม้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  Screenshot of the treemap showing a tooltip with leaf-specific data.

แสดงข้อมูลขณะที่คุณดูข้อมูลแบบเจาะลึก

ใช้ตัวเลือก แสดงเป็นตาราง เพื่อดูเบื้องหลังฉาก แต่ละครั้งที่คุณดูข้อมูลแบบเจาะลึกหรือขยาย แสดงเป็นตาราง จะแสดงผลข้อมูลที่ใช้ในการสร้างวิชวล ซึ่งอาจช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของลำดับชั้น การดูข้อมูลแบบเจาะลึก และขยายการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการแสดงภาพ

ในมุมขวาบน เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) แล้วเลือก แสดงเป็นตาราง

Screenshot of the ellipses menu.

Power BI เปิดแผนที่ต้นไม้เพื่อให้เติมพื้นที่ทำงาน ข้อมูลในแผนที่ต้นไม้จะแสดงด้านล่างวิชวล

Screenshot of treemap with data table displayed below.

ด้วยวิชวลเพียงอย่างเดียวในพื้นที่ทำงาน ให้เจาะลึกรายละเอียดต่อไป ดูข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงตารางเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนที่ต้นไม้ ตารางต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ของการดูข้อมูลแบบเจาะลึกในเขตข้อมูลทั้งหมดพร้อม ๆ กันตั้งแต่เขตแดนไปจนถึงร้านค้า ตารางแรกแสดงระดับบนสุดของลำดับชั้น แผนที่ต้นไม้แสดงสองใบ หนึ่งใบสำหรับ KY และหนึ่งใบสำหรับ TN ตารางสามรายการถัดไปแสดงข้อมูลของแผนที่ต้นไม้ในขณะที่คุณดูรายละเอียดระดับทั้งหมดในครั้งเดียว--จากเขตแดนไปยังเมืองไปยังรหัสไปรษณีย์ไปยังชื่อร้านค้า

Screenshot of showing data for all four levels of drill down.

โปรดสังเกตว่าผลรวมจะเหมือนกันสำหรับ เมืองรหัสไปรษณีย์ และชื่อ ผลรวมที่ตรงกันจะไม่เป็นเช่นนี้เสมอไป แต่สำหรับข้อมูลนี้ มีร้านค้าเพียงแห่งเดียวในแต่ละรหัสไปรษณีย์และในแต่ละเมือง

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัด

 • ตามค่าเริ่มต้น การดูรายละเอียดจะไม่กรองวิชวลอื่น ๆ ในรายงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ออกแบบรายงานสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ได้ ในขณะที่คุณดูข้อมูลแบบเจาะลึก ให้ดูว่าการแสดงภาพอื่น ๆ บนหน้านั้นมีการกรองข้ามหรือไฮไลท์ข้ามหรือไม่

 • การดูรายงานที่มีการแชร์กับคุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI Pro หรือใบอนุญาตแบบ Premium หรือสำหรับรายงานต้องจัดเก็บอยู่ในความจุ Power BI Premium ฉันมีสิทธิการใช้งานใดอยู่บ้าง

ขั้นตอนถัดไป

การแสดงผลด้วยภาพในรายงาน Power BI

รายงาน Power BI

Power BI แนวคิดพื้นฐาน

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ลองไปที่ชุมชน Power BI