แสดงแดชบอร์ดและรายงานที่ได้แชร์กับฉันDisplay the dashboards and reports that have been shared with me

นำไปใช้กับ: นำไปใช้กับ บริการ Power BI สำหรับ ผู้ใช้ทางธุรกิจ นำไปใช้กับ บริการ Power BI สำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา นำไปใช้ไม่ได้กับ Power BI เดสก์ท็อป นำไปใช้กับ ต้องมีสิทะฺการใช้งาน Pro หรือ Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

หมายเหตุ

Power BI กำลังเปลี่ยนไปใช้รูปลักษณ์ใหม่ และรูปภาพบางรูปในเอกสารอาจไม่ตรงกับที่ภาพคุณเห็นในบริการPower BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ใหม่ และลองใช้งานด้วยตัวคุณเองLearn more about the new look and try it for yourself.

เมื่อเพื่อนร่วมงานแชร์แดชบอร์ดหรือรายงานให้กับคุณ จะปรากฏอยู่ใคอนเทนเนอร์ แชร์กับฉัน ของคุณWhen a colleague shares a dashboard or a report with you, it appears in your Shared with me container. เมื่อเพื่อนร่วมงานแชร์แอปกับคุณแอปจะปรากฏในคอนเทนเนอร์ แอป ของคุณและรายงานและแดชบอร์ดของแอปจะปรากฏในคอนเทนเนอร์ แชร์กับฉันWhen a colleague shares an app with you, the app appears in your Apps container, and the app's reports and dashboards appear in your Shared with me container.

ไอคอนแชร์

ดู Amanda ่อธิบายรายการเนื้อหา แชร์กับฉัน และแสดงให้เห็นวิธีการนำทางและกรองรายการWatch Amanda explain the Shared with me content list and demonstrate how to navigate and filter the list. แล้ว ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนด้านล่างวิดีโอเพื่อลองทำด้วยตนเองThen follow the step-by-step instructions below the video to try it out yourself. เพื่อที่คุณจะสามารถดูแดชบอร์ดที่แชร์กับคุณ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI ProFor you to view dashboards shared with you, you need to have a Power BI Pro license. อ่านPower BI Premium คืออะไรสำหรับรายละเอียดRead What is Power BI Premium? for details.

หมายเหตุ

วิดีโอนี้ใช้บริการ Power BI รุ่นเก่าThis video uses an older version of the Power BI service.

โต้ตอบกับเนื้อหาแชร์Interact with shared content

คุณมีตัวเลือกในการโต้ตอบกับแดชบอร์ดและรายงานแชร์ที่แชร์ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ ผู้ออกแบบ กำหนดให้กับคุณYou'll have options for interacting with the shared dashboards and reports, depending on the permissions the designer gives you. ซึ่งรวมถึงการทำสำเนาของแดชบอร์ด การสมัครใช้งาน การเปิดรายงาน ในมุมมองการอ่าน และแชร์อีกครั้งกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆThese include being able to make copies of the dashboard, subscribe, open the report in Reading view, and re-share with other colleagues. เลือกแดชบอร์ดหรือรายงานที่ต้องการเปิดSelect a dashboard or report to open it.

ค้นหาและจัดเรียงแดชบอร์ดและรายงานที่แชร์Search and sort shared dashboards and reports

หากรายการเนื้อหา แชร์กับฉัน ของคุณยาวเกินไป คุณมีหลายตัวเลือกในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการIf your Shared with me content list gets long, you have several options for finding what you need. ใช้ช่องค้นหา (1) จัดเรียงตามคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง (2) หรือใช้บานหน้าต่างตัวกรองUse the search field (1), sort by one of the columns (2), or use the Filters pane. ในการพื้นที่ตัวกรองให้เลือก ตัวกรอง จากมุมบนขวาTo open the Filters pane, select Filters from the upper right corner.

ผู้ดูแลแดชบอร์ดและการค้นหา