เอกสารประกอบการใช้งาน Power BI automation

ด้วย Power BI automation คุณสามารถดำเนินการจัดการกับออบเจ็กต์ Power BI เช่น รายงาน ชุดข้อมูล และพื้นที่ทำงาน