แนวทางการกำกับดูแล และการปรับใช้งาน

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทจำนวนมากได้รับรู้ถึงความจำเป็นที่มากขึ้นของการนำสินทรัพย์จากข้อมูลมาใช้ประโยชน์และสร้างกำไรจากโอกาสในตลาด โดยการวิเคราะห์การแข่งขัน หรือ โดยการทำความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงาน ตอนนี้องค์กรจำนวนมากเข้าใจแล้วว่า พวกเขาอยู่เหนือคู่แข่งได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากการมีกลยุทธ์ข้อมูล

เอกสารทางเทคนิควางแผนการปรับใช้ Power BI Enterpriseให้เฟรมเวิร์กสำหรับเพิ่มผลจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Power BI เมื่อบริษัทต่างๆ ก็พยายามที่จะเป็นผู้ที่เข้าใจข้อมูลมากขึ้น

ผู้ที่ศึกษาด้านข่าวกรองธุรกิจ มักนิยามบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญข้อมูล ว่าเป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลจริงมาสนับสนุนการตัดสินใจ แม้กระทั่งกล่าวถึงบางองค์กรว่ามีความวัฒนธรรม เกี่ยวกับข้อมูล ไม่ว่าจะอยู่ในระดับองค์กร หรือ ระดับแผนก วัฒนธรรมข้อมูลสามารถส่งผลบวกต่อความสามารถของบริษัทที่จะปรับตัวและเติบโต ข้อมูลเชิงลึกไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับองค์กรถึงจะส่งผลได้กว้างไกลเสมอไป กล่าวคือ ข้อมูลเชิงลึกด้านการดำเนินงานเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนการดำเนินงานรายวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

สำหรับบริษัทเหล่านี้ ความเข้าใจว่า ข้อเท็จจริง – และการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง – ต้องขับเคลื่อนคำนิยามของกระบวนการทางธุรกิจ สมาชิกในทีมต่างพยายามค้นหาข้อมูล มองหารูปแบบ และแชร์สิ่งที่พบกับผู้อื่น วิธีการนี้มีประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้การวิเคราะห์นี้กับปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอกธุรกิจ มันเป็นมุมมอง ไม่ใช่กระบวนการ อ่านเอกสารทางเทคนิคเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด, ตัวเลือก และคำแนะนำสำหรับการกำกับดูแลภายในระบบนิเวศของ Power BI