เอกสารประกอบเริ่มต้นใช้งาน Power BI

เอกสารประกอบ Power BI แสดงข้อมูลระดับผู้เชี่ยวชาญและคำตอบเพื่อจัดการกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ Power BI อย่างไรก็ตาม