มีอะไรใหม่ในบริการ Power BIWhat's new in the Power BI service

ตรวจสอบหน้านี้สำหรับปัญหาที่ทราบแล้วและคุณลักษณะที่เผยแพร่ล่าสุดในการบริการ Power BICheck this page for known issues and recently released features in the Power BI Service. สำหรับข้อมูล "มีอะไรใหม่" ที่เกี่ยวข้อง ดู:For related "What's New" information, see:

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบแชนแนล YouTube สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ "มีอะไรใหม่" และคุณลักษณะต่าง ๆAlso, check out the YouTube channels for information about "What's new" and features.

เมษายน 2020April 2020

 • พรีวิวพื้นที่ทำงาน “รูปลักษณ์ใหม่” แบบสาธารณะในบริการของ Power BIPublic preview of the 'new look' of workspaces in the Power BI service.
 • ความพร้อมใช้งานทั่วไปของการออกแบบการนำทางแบบกำหนดเองสำหรับแอป Power BIGeneral availability of designing custom navigation for Power BI apps.

เดือนก่อนหน้า (2020)Previous months (2020)

มีนาคม 2020March 2020

กุมภาพันธ์ 2562February 2020

 • ความสามารถในการเลื่อนระดับแดชบอร์ด รายงาน และแอปบนหน้าแรกของ Power BIAbility to promote dashboards, reports, and apps on Power BI Home.
 • การฝังรายงานด้วยแท็บ Power BI แบบใหม่ใน Microsoft TeamsNew Power BI tab to embed reports in Microsoft Teams.
 • ความพร้อมใช้งานทั่วไปของการรีเฟรชส่วนเพิ่มพร้อมกับการสนับสนุนสำหรับ Power BI ProGeneral availability of incremental refresh with support for Power BI Pro users.
 • รองรับการสมัครใช้งานอีเมลสำหรับที่อยู่อีเมลภายนอกEmail subscriptions support for external email addresses.
 • ความพร้อมใช้งานทั่วไปของ Bring Your Own Key (BYOK) สำหรับ Power BI PremiumGeneral availability of Bring Your Own Key (BYOK) for Power BI Premium.

มกราคม 2020January 2020

 • เมตริกการใช้งานแบบใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อการใช้งานพื้นที่ทำงานของ Power BI ที่ดีกว่าNew and improved usage metrics for the Power BI workspaces experience.

20192019

ธันวาคม 2019December 2019

 • API การบันทึกกิจกรรมแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบบริการของ Power BI ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้และผู้เช่าได้New activity log API that enables Power BI service admins to track user and admin activities within their tenant.

พฤศจิกายน 2019November 2019

 • การพรีวิว [แบบจำลองขนาดใหญ่ใน Power BI Premium] (../admin/service-premium-large-models.md] แบบสาธารณะPublic preview of [large models in Power BI Premium](../admin/service-premium-large-models.md].
 • การพรีวิวการใช้ตัวควบคุม Microsoft Cloud App Security ใน Power BI แบบสาธารณะPublic preview of using Microsoft cloud app security controls in Power BI.

ตุลาคม 2019October 2019

 • การดำเนินการใหม่ของ Power Automate เพื่อรีเฟรชชุดข้อมูล Power BINew Power Automate action to refresh Power BI datasets.
 • รายการผู้ติดต่อ สำหรับรายงานและแดชบอร์ดในบริการของ Power BIContact list for reports and dashboards in the Power BI service.
 • ความพร้อมใช้งานทั่วไปของ [Automated Machine Learning](../transform-model/service-machine-learning-automatedGeneral availability of [Automated Machine Learning](../transform-model/service-machine-learning-automated
 • การพรีวิวมุมมองสายข้อมูล Power BI แบบสาธารณะPublic preview of Power BI data lineage view.

กันยายน 2019September 2019

สิงหาคม 2019August 2019

กรกฎาคม 2019July 2019

มิถุนายน 2019June 2019

พฤษภาคม 2019May 2019

 • การนำทางแบบกำหนดเองสำหรับแอป Power BICustom navigation for Power BI Apps.
 • ประเภทไฟล์แนบเพิ่มเติม (PPTX, XLSX, DOCX, CSV, XML) ที่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานอีเมลภายในรายงานที่มีการแบ่งหน้าAdditional attachments types (PPTX, XLSX, DOCX, CSV, XML) available for e-mail subscriptions within paginated reports.
 • การแสดงข้อคิดเห็น สำหรับรายงาน Power BI เกี่ยวกับบริการCommenting for Power BI reports in the service.

เมษายน 2019April 2019

 • ความพร้อมใช้งานทั่วไปของกระแสข้อมูล Power BIGeneral availability of Power BI dataflows.
 • ความพร้อมใช้งานทั่วไปของประสบการณ์ใช้งานพื้นที่ทำงานใหม่General availability of the new workspaces experience.
 • Power BI ใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศสและเกาหลีNew Power BI regions in France and Korea.
 • ประสบการณ์ใช้งานการถามตอบที่อัปเดตแล้วสำหรับแดชบอร์ดUpdated Q&A experience for dashboards.
 • การสนับสนุนสำหรับ Azure Analysis Services ภายในรายงานที่มีการแบ่งหน้าSupport for Azure Analysis Services within paginated reports.
 • แอป Power BI รองรับรายงานที่มีการแบ่งหน้าPaginated reports supported in Power BI Apps.
 • การสมัครใช้งานอีเมลที่มีไฟล์แนบ PDF สำหรับรายงานที่มีการแบ่งหน้าE-mail subscriptions with PDF attachments for paginated reports.
 • พอร์ทัลผู้ดูแลระบบรองรับบทสรุปและเมทริกซ์ปริมาณงานของ Power BI PremiumPower BI Premium summary and workload metrics supported in Admin Portal
 • การแคชแบบสอบถามสามารถดำเนินการได้ใน Power BI PremiumQuery caching available in Power BI Premium.
 • ความพร้อมใช้งานทั่วไปของหน้าแรกของ Power BIGeneral availability of Power BI Home.

มีนาคม 2019March 2019

 • ความพร้อมใช้งานทั่วไปของ Multi-Geo สำหรับ Power BI PremiumGeneral Availability of Multi-Geo for Power BI Premium.
 • การแก้ไขและจัดการการสนับสนุนเนื้อหา Power BI สำหรับ Azure B2BEditing and managing Power BI content support for Azure B2B.
 • การแสดงตัวอย่างสาธารณะของจุดสิ้นสุด XMLA แบบอ่านอย่างเดียวPublic preview of read-only XMLA endpoint.

กุมภาพันธ์ 2562February 2019

มกราคม 2019January 2019

 • ฝังรายงาน secure Power BIในพอร์ทัลภายในหรือเว็บไซต์Embedding secure Power BI reports in internal portals or websites.
 • การอัปเดตในตัวแก้ไขdataflowsด้วยตัวเชื่อมต่อใหม่ และการสนับสนุนสำหรับคำถาม SQL ดั้งเดิมและแปลง Power Query ออนไลน์Updates to dataflows editor with new connectors, and support for native SQL queries and Power Query Online transformations.
 • bookmarkส่วนบุคคลในการบริการ Power BIPersonal bookmarks in the Power BI service.
 • การตั้งเวลาตามตารางเวลาด้วยการสมัครสมาชิกอีเมลTime-based scheduling with e-mail subscriptions.

20182018

ธันวาคม 2018December 2018

พฤศจิกายน 2018November 2018

ตุลาคม 2018October 2018

 • รวม [desktop aggregations.md] ในบริการ Power BIAggregations[desktop-aggregations.md] in the Power BI service.
 • Power BI ที่ขยายไปยัง3 ภูมิภาคใหม: อินเดียกลาง ออสเตรเลียตะวันออก และสหรัฐ อเมริกากลาง (ไอโอวา)Power BI expanded to three new regions: Central India, Australia East, and Central US (Iowa).
 • ส่งออกไปยัง PowerPoint ที่พร้อมใช้งานโดยทั่วไปแล้วExport to PowerPoint made generally available.

กันยายน 2018September 2018

สิงหาคม 2018August 2018

กรกฎาคม 2018July 2018

มิถุนายน 2018June 2018

 • แชร์รายงานกับตัวกรองและตัวแบ่งส่วนข้อมูลSharing reports with filters and slicers.
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่และที่ปรับปรุงสำหรับการเชื่อมต่อเกตเวย์และการตั้งค่าชุดข้อมูลNew and improved user interface for gateway connections and setting up datasets.

พฤษภาคม 2018May 2018

เมษายน 2018April 2018

มีนาคม 2018March 2018

กุมภาพันธ์ 2018February 2018

มกราคม 2018January 2018

 • รายงาน Power BI ที่แชร์และเป็นรายการโปรดShare and favorite Power BI reports.
 • OAuth2 และ DirectQuery Single Sign-on Support (SSO) สำหรับฐานข้อมูล Azure SQL และคลังข้อมูล (Data Warehouse)OAuth2 and DirectQuery Single Sign-on Support (SSO) for Azure SQL Database and Data Warehouse.
 • การตรวจสอบในภูมิภาค: ในตอนนี้ บันทึกการตรวจสอบจะถูกเก็บไว้ในภูมิภาค Microsoft 365 เดียวกันกับผู้เช่าIn-region auditing: audit logs will now be stored in the same Microsoft 365 region as their tenant.
 • GA ของ SharePoint Online ส่วนเว็บของรายงาน Power BIGA of SharePoint Online Power BI report web part.
 • ผู้ดูแลระบบควบคุมเพื่อปิดการดูวิชวล Power BI สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในผู้เช่าหนึ่งAdmin control to turn off viewing Power BI visuals for all users in a tenant.
 • การรีเฟรชตามกำหนดการสนับสนุนสำหรับ Azure Analysis Services (AAS)Scheduled refresh support for Azure Analysis Services (AAS).

เดือนก่อน ๆ (2017)Previous months (2017)

เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2017October and November 2017

 • เนื้อหาที่คัดเลือกเพื่อเผยแพร่กับ Power BI AppsSelective publish of content with Power BI Apps.
 • การกระจายไปยังผู้ใช้ภายนอกด้วยAzure Active Directory B2BExternal user distribution with Azure Active Directory B2B.
 • คำแนะนำแอปฯที่ขับเคลื่อนด้วย AIAI-powered app recommendations.
 • อัปเดต UI บนไทล์แดชบอร์ดDashboard on-tile UI updates.
 • การสมัครใช้งานอีเมลที่สนับสนุนสำหรับแอปฯE-mail subscriptions support for apps.
 • ตัวควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบระดับแยกย่อยสำหรับเผยแพร่ไปยังเว็บGranular admin control for publish to web.

กันยายน 2017September 2017

 • ในความจุแบบพรีเมียม แชร์แดชบอร์ดกับผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Power BI ProIn Premium capacity, share dashboards to users who don't have a Power BI Pro license.
 • จัดสรรความจุเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณด้วย v-แกนหลักร่วมกันAllocate capacities to suit your business needs with v-core pooling.
 • ปรับขนาดความจุขึ้นหรือลงได้ทันทีด้วยหนึ่งคลิกInstantly scale-up or scale-down capacities with one click.
 • บล็อก PubNubเพื่อให้ส่งข้อมูลไปยัง REST API ได้อย่างง่ายดายPubNub block to easily push data into REST APIs
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการโหลดสำหรับเมตริกการใช้งานImproved load performance for usage metrics.

สิงหาคม 2017August 2017

 • รู้จักผู้ชมของคุณด้วยเมตริกการใช้งานต่อผู้ใช้Know your audience with per-user usage metrics.
 • เริ่มต้นใช้งานด้วยแอปฯบริการ Power BI สำหรับบริการออนไลน์Get started with Power BI service apps for online services.
 • เชื่อมต่อกับ IBM Netezza ด้วยเกตเวย์ข้อมูลในองค์กรผ่านทั้งโหมดนำเข้าและโหมดการเชื่อมต่อ DirectQueryConnect to IBM Netezza with the On-premises data gateway through both import and DirectQuery connectivity modes.
 • RLS แบบไดนามิกตอนนี้สนับสนุนสำหรับ Power BI Embedded แล้วDynamic RLS now supported for Power BI Embedded.
 • ตอนนี้ได้มีการเพิ่ม API การกรอง ขั้นสูงสำหรับรุ่น 1.7 ของ API ของวิชวล Power BIAdvanced filtering API now added for the 1.7 release of Power BI visuals API.

กรกฎาคม 2017July 2017

 • สนับสนุนสำหรับการสมัครใช้งานอีเมลบนแดชบอร์ดSupport for email subscriptions on dashboards.
 • ตรวจสอบและวินิจฉัยสาเหตุที่เวลาการโหลดสำหรับแดชบอร์ดแย่โดยใช้ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานInspect and diagnose why the loading time is poor for dashboards using the Performance Inspector.
 • ตอนนี้ Snowflake และ SAP BusinessWarehouse DirectQuery สนับสนุนสำหรับเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรแล้วSnowflake and SAP BusinessWarehouse DirectQuery now supported for On-premises data gateway.
 • API ใหม่เพื่อจัดการการรีเฟรชข้อมูลในบริการ Power BINew APIs to manage data refresh in Power BI service.

มิถุนายน 2017June 2017

เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2017April and May 2017

มีนาคม 2017March 2017

กุมภาพันธ์ 2017February 2017

มกราคม 2017January 2017

20162016

พฤศจิกายน 2016November 2016

ตุลาคม 2016October 2016

กรกฎาคม 2016July 2016

RLS จบจากการแสดงตัวอย่างRLS graduates from preview

 • การรักษาความปลอดภัยระดับแถว (Row Level Security: RLS) ช่วยให้คุณจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามบุคคลที่กำลังเข้าใช้งานRow Level Security (RLS) lets you restrict data access based on who is accessing it. เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในการกำหนดค่า RLS โดยการแสดงบทบาทและกฎใน Power BI DesktopRecently we streamlined the process of configuring RLS by exposing roles and rules in Power BI Desktop. วันนี้เรายินดีที่จะประกาศว่าตอนนี้ RLS พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Power BI Pro ทั้งหมดแล้วToday, we are happy to announce that RLS is now generally available for all Power BI Pro users.

การจัดประเภทข้อมูลData classification

 • ตอนนี้คุณสามารถแท็กแดชบอร์ดของคุณด้วยการจัดประเภทที่กำหนดโดยแผนก IT ของบริษัทคุณ เพิ่มการระมัดระวังผู้ที่ดูแดชบอร์ดของคุณว่าควรใช้ระดับการรักษาความปลอดภัยใดYou can now tag your dashboards with classifications defined by your company's IT department, raising awareness of those viewing your dashboards about what level of security should be used.

วิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรของคุณใน ExcelAnalyze your on-premises data in Excel

 • คุณลักษณะ วิเคราะห์ใน Excel ได้รับการขยายเพื่อสนับสนุนชุดข้อมูลภายในองค์กรAnalyze in Excel feature has expanded to support on-premises datasets. เราสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงและปลอดภัยไปยังชุดข้อมูลของคุณภายในองค์กรที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel ได้We establish a secure and direct connection to your on-premises dataset that enables you to analyze it in Excel. นอกจากนี้ เรายังนำการตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบมาใช้ในการปิดใช้งานคุณลักษณะการวิเคราะห์ใน Excel สำหรับแหล่งข้อมูลภายในองค์กรWe also introduced a setting for admins to turn off the Analyze in Excel feature for on-premises sources.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI team blog

มิถุนายน 2016June 2016

Quick Insights (ข้อมูลเชิงลึกด่วน)Quick Insights

 • ข้อมูลเชิงลึกด่วนทำงานกับตัวกรองที่ซับซ้อน: เรายินดีที่จะประกาศว่าข้อมูลเชิงลึกด่วนที่ครอบคลุมไปไทล์เดียว ตอนนี้เข้าใจตัวกรองที่ซับซ้อนแล้วQuick Insights work with Complex Filters: We are happy to announce that Quick Insights scoped to a single tile now understand complex filters.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

พฤษภาคม 2016May 2016

รับข้อมูลGet Data

 • ขีดจำกัดขนาดไฟล์เพิ่มเป็น 1 GB: เราเพิ่มขีดจำกัดขนาดไฟล์สำหรับทั้งเวิร์กบุ๊ก Excel และไฟล์ Power BI Desktop เป็น 1 GBFile size limit increase to 1 GB: We increased the file size limit for both Excel workbooks and Power BI Desktop files to 1 GB.
 • ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ SSAS ที่ตั้งค่ากับเกตเวย์เอ็นเตอร์ไพรส์และการอัปเดตเกตเวย์อื่น ๆ: ในตอนนี้เมื่อคุณตั้งค่าเกตเวย์เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้ใช้ในบริษัทของคุณจะสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในบริการ Power BI ผ่านทางหน้ารับข้อมูลFind SSAS servers set up with the Enterprise gateway and other gateway updates: Now when you set up an Enterprise gateway, users in your company will be able to access these servers in the Power BI service through the Get Data page. นอกจากนี้ เรายังเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการรีเฟรชชุดข้อมูลที่มีข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ SAP Business Warehouse ที่ใช้เกตเวย์ดังกล่าว และสร้างกฎการทำแผนที่ UPN เมื่อคุณใช้ Analysis Services กับเกตเวย์นั้นWe also added support for refreshing datasets that include data from SAP Business Warehouse Server using the gateway and creating UPN mapping rules when you are using Analysis Services with the gateway.

การรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)Row-level security (RLS)

 • การสนับสนุนกลุ่ม Azure Active Directory (AAD): ขณะนี้ผู้ใช้สามารถกำหนดกลุ่ม AAD (กลุ่มความปลอดภัยและรายการแจกจ่าย) ให้กับบทบาทหนึ่งได้Azure Active Directory (AAD) group support: Users can now assign AAD groups (security groups and distribution lists) to a role. ซึ่งทำให้ง่ายต่อการกำหนดบทบาทให้กับกลุ่มผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียวได้This makes it easier to assign roles to a large group of users at once.
 • ทดสอบบทบาท RLS ของคุณ ด้วยรายงานที่สำรองข้อมูลไว้ด้วย RLS ภายใน: เราได้เพิ่มคุณลักษณะการแสดงตัวอย่าง RLS ของเราที่ช่วยให้คุณทดสอบชุดข้อมูลในบทบาทเฉพาะTest your RLS roles with reports backed by the data with RLS in place: We added a feature to our RLS preview that lets you test your dataset as a specific role. ซึ่งนี่จะทำให้แน่ใจว่าบทบาทดังกล่าวทำงานตามที่คุณคาดหมายก่อนที่ผู้ใช้ต่าง ๆ จะเข้าใช้งานแดชบอร์ดของคุณThis will make sure the role works as you expect before any users get their hands on your dashboard.
 • กำหนดและปรับใช้ RLS เข้ากับโมเดลคลาวด์ตามคิวรีโดยตรง: ตอนนี้คุณสามารถสร้างและปรับใช้กฎ RLS สำหรับแหล่งข้อมูลคิวรีโดยตรงDefine and apply RLS to cloud models based on direct queries: You can now create and apply RLS rules for direct query data sources.

แดชบอร์ดDashboards

 • แดชบอร์ดโปรด: เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงแดชบอร์ดที่คุณใช้งานบ่อย ๆ ได้ เราได้เพิ่มวิธีการตั้งค่าให้แดชบอร์ดเหล่านั้นเป็นรายการโปรด และทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณFavorite dashboards: To help you reach the dashboards you go to most, we added a way to favorite those dashboards and make them easily accessible from all your workspaces.

วิเคราะห์ใน ExcelAnalyze in Excel

 • ประสบการณ์การดาวน์โหลดที่มีการปรับปรุง: ดาวน์โหลดอัปเดตไปยังคุณลักษณะการวิเคราะห์ใน Excel ผ่านประสบการณ์กล่องโต้ตอบใหม่ได้อย่างง่ายดายImproved download experience: Easily download updates to the Analyze in Excel feature through a new dialog experience.
 • การสนับสนุน RLS: เมื่อคุณตั้งค่า RLS แล้ว กฎที่คุณนำไปใช้กับข้อมูลในขณะนี้จะโฟลว์ผ่านเมื่อผู้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใน ExcelSupport for RLS: Once you set up RLS, the rules you apply to the data now flow through when a user analyzes the data in Excel.
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีการปรับปรุงสำหรับฐานข้อมูล Analysis Service ภายในองค์กร: ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณเลือกการวิเคราะห์ใน Excel สำหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่สนับสนุน คุณจะไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจนกว่าหลังจากที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ ODC และพยายามที่จะเชื่อมต่อกับ Power BIImproved error messaging for on-premises Analysis Services databases: Previously, if you selected Analyze in Excel for an unsupported data source, you wouldn't get an error message until after you downloaded the ODC file and tried to connect to Power BI. ขณะนี้ ทันทีที่คุณเลือกวิเคราะห์ใน Excel (Analyze in Excel) สำหรับแหล่งข้อมูลที่เราไม่สนับสนุน คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าเรายังไม่สนับสนุนแหล่งข้อมูลนั้นNow as soon as you select Analyze in Excel for a data source we don't support, you'll see a message letting you know we don't yet support that data source.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

28 เมษายน 2016April 28, 2016

 • ข้อมูลเชิงลึกด่วนสำหรับไทล์แดชบอร์ด: เมื่อดูไทล์ในโหมดโฟกัส คลิกรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อค้นหาไทล์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับความสัมพันธ์ ค่าผิดปกติ แนวโน้ม ข้อมูลเทียบเวลา การเปลี่ยนจุดในแนวโน้ม และปัจจัยหลักโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่กี่วินาทีQuick Insights on Dashboard Tiles: When viewing a tile in Focus mode, click Get Insights to search the tile and its related data for correlations, outliers, trends, seasonality, change points in trends, and major factors automatically, within seconds.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

26 เมษายน 2016April 26, 2016

 • คำบรรยายสำหรับ Power BI: ขณะที่คุณโต้ตอบกับข้อมูลและการแสดงภาพของคุณ ภาพแบบกำหนดเองนี้จะส่งมอบข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องในรูปแบบคำบรรยาย เหมือนกับที่คุณคาดหมายคำบรรยายที่นักวิเคราะห์เขียนNarratives for Power BI: As you interact with your data and visualizations, this custom visual dynamically delivers insights in narrative form, just like you'd expect an analyst would write. ภาพนี้ได้รับการกระตุ้นโดย Narrative Science QuillThis visual is fueled by Narrative Science Quill.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

16 เมษายน 2016April 16, 2016

 • ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft: Power BI เข้าร่วมศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่จัดทำเอกสารการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ของ MicrosoftMicrosoft Trust Center: Power BI joined the Microsoft Trust Center, a single source for documenting compliance certifications for Microsoft products. การรับรองของ Power BI รวมถึง ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA และ UK G-CloudPower BI's certifications include ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA, and UK G-Cloud.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

14 เมษายน 2016April 14, 2016

องค์กรEnterprise

 • การสนับสนุนชุดเนื้อหาสำหรับ RLS (ตัวอย่าง): หากมีการกำหนด RLS สำหรับแดชบอร์ดและรายงานที่มีการกระจายโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาหนึ่ง ดังนั้น ระบบจะปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยสำหรับชุดเนื้อหานั้นContent pack support for RLS (Preview): If RLS is defined for those dashboards and reports that are distributed as part of a content pack, then the security rules will be respected for those content packs.

แดชบอร์ดDashboards

 • ไทล์วิดีโอ Vimeo: จากแดชบอร์ด เพิ่มไทล์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมเล่น Vimeo ที่ฝังตัวVimeo video tile: From the dashboard, add a tile that contains an embedded Vimeo player.

วิเคราะห์ใน ExcelAnalyze in Excel

 • วิเคราะห์ใน Excelมีให้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงรูปแบบข้อมูล Power BI ของคุณใน Excel ได้ ไม่ว่ามีสิทธิ์การใช้งานใดAnalyze in Excel available to all users: the ability to access your Power BI data models in Excel has been extended to all users, regardless of the license they're assigned.
 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานบัญชีผู้ใช้หลายคน: ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Power BI มากกว่าหนึ่งบัญชี ในตอนนี้การลงชื่อเข้าใช้สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นImproved multi-user account experience: if you have more than one Power BI user account, it's now easier to sign in.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

31 มีนาคม 2016มีการอัปเดตจำนวนมากที่ประกาศที่การประชุมสุดยอดข้อมูลเชิงลึกสำหรับข้อมูล Microsoft (Microsoft Data Insights Summit)March 31, 2016 Lots of updates announced at the Microsoft Data Insights Summit.

แดชบอร์ดDashboards

 • แดชบอร์ดที่แนะนำ: ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงแดชบอร์ดที่คุณใส่ใจมากที่สุดFeatured dashboard: makes it easier to reach the dashboard you care about most.
 • รายการแดชบอร์ดตัวกรอง: แสดงทั้งหมด แสดงเนื้อหาที่คุณสร้าง แสดงเนื้อหาที่แชร์กับคุณFilter dashboard list: show all, show content you created, show content shared with you.

คุณลักษณะองค์กรEnterprise features

 • รายงานการใช้งานของผู้ดูแลระบบ: เพิ่มรายงานการใช้งานไปยังศูนย์ดูแลระบบ Power BIAdmin usage reporting: added a usage report to the Power BI admin center.
 • ความปลอดภัยระดับแถว: นี่คือคุณลักษณะแสดงตัวอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานบนชุดข้อมูล Power BI ได้Row-level security: this is a Preview feature that allows you to set permissions on Power BI datasets.
 • ปิดใช้งานการส่งออกข้อมูล: ผู้ใช้ในผู้เช่าของคุณจะไม่สามารถส่งออกไทล์และข้อมูลภาพเป็นไฟล์ .csv ได้อีกต่อไปDisable exporting data: users in your tenant will no longer be able to export tile and visual data to a .csv file.

ถามตอบQ&A

 • ทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติสำหรับ "คือ (is)": การถามตอบจะแนะนำค่าต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์ชื่อคอลัมน์และตามด้วย "คือ (is)"Auto complete for "is": Q&A will suggest values if you type column name followed by "is".

อุปกรณ์เคลื่อนที่Mobile

 • KPI บน Apple Watch ของคุณ: ตรวจสอบ KPI และไทล์การ์ดของคุณโดยไม่ต้องเปิดแอป Power BIKPIs on your Apple watch: monitor your KPI and card tiles without having to open Power BI app.

ExcelExcel

 • วิเคราะห์ใน Excel: เชื่อมต่อแบบจำลองข้อมูล Power BI ของคุณไปยัง Excel และทำการวิเคราะห์ภายใน Excel แทน Power BIAnalyze in Excel: connect your Power BI data model to Excel and do your analysis inside of Excel instead of Power BI.

อื่น ๆOther

 • Power BI ในออสเตรเลีย: ในตอนนี้ทุกคนในออสเตรเลีย ไม่ว่ารายบุคคลหรือ ผ่านองค์กร สามารถไปยัง powerbi.microsoft.com และลงทะเบียนสำหรับ Power BI ได้Power BI in Australia: now anyone in Australia, individual or through an organization, can go to powerbi.microsoft.com and sign up for Power BI.
 • การตั้งค่าภาษา: แทนที่การตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติและตั้งค่าภาษาสำหรับ Power BILanguage settings: override the automatic language detection and set the language for Power BI.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

11 มีนาคม 2016March 11, 2016

เดือนนี้เราทำการอัปเดตบางอย่างไปยังแดชบอร์ด ข้อมูลเชิงลึกด่วน และการถามตอบThis month we made some updates to dashboards, Quick Insights, and Q&A.

แดชบอร์ดDashboards

 • โหมดเต็มหน้าจอ: พิมพ์โดยไม่ต้องออกจากโหมดเต็มหน้าจอก่อนFull Screen mode: print without having to exit Full Screen mode first
 • โหมดเต็มหน้าจอ: ขยายไทล์ของคุณเพื่อเติมพื้นที่ทั้งหมด และลบช่องว่างส่วนเกินออกโดยการเลือกจัดพอดีกับความกว้างFull Screen mode: expand your tiles to fill the entire canvas and remove excess white space by selecting Fit to Width
 • ใช้ไทล์โฟลว์เพื่อจัดแนวไทล์ของคุณไปมุมบนซ้ายของพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติUse Tile Flow to automatically align your tiles to the top-left corner of the canvas.

Quick Insights (ข้อมูลเชิงลึกด่วน)Quick Insights

 • ขณะนี้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับแนวโน้มและสหสัมพันธ์มีเส้นแนวโน้ม ที่ทำให้การดูรูปแบบในข้อมูลนั้นง่ายขึ้นThe Trend and Correlation insights now have trend lines to make it easier to see patterns in the data.

ถามตอบQ&A

 • ขณะนี้คุณสามารถระบุแผนภูมิตัววัดและพื้นที่ิในการถามตอบของคุณได้แล้วYou can now specify Gauge and Area charts in Q&A
 • ปรับปรุงการเติมข้อมูลอัตโนมัติสำหรับการถามตอบ ทันทีที่คุณพิมพ์อักขระเพียงไม่กี่ตัว การถามตอบเริ่มเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติแและแนะนำภาพสำหรับคุณImproved auto-complete for Q&A - as soon as you type just a few characters, Q&A begins auto completing and suggesting visuals for you.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

10 กุมภาพันธ์ 2016February 10, 2016

วันนี้เราได้เผยแพร่รายการอันยาวเหยียดของคุณลักษณะที่ร้องขอมามากที่สุดToday we released a long list of top-requested features. อ่านโพสต์ในบล็อกRead the blog post.

การแชร์Sharing

 • แชร์กับผู้ใช้ภายนอกองค์กรของคุณShare with users outside your organization
 • ร้องขอการเข้าถึงแดชบอร์ดRequest access to a dashboard

พอร์ทัลผู้ดูแลระบบAdmin Portal

 • จัดการผู้ใช้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงไปยังศูนย์การจัดการ Microsoft 365Easy user management with a link to the Microsoft 365 admin center
 • ความสามารถในการปิดใช้งานการเผยแพร่ไปยังเว็บAbility to disable publishing to web
 • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เผยแพร่ชุดเนื้อหาไปยังทั้งองค์กรPrevent users from publishing content packs to the entire org
 • ความสามารถในการปิดใช้งานการแชร์เนื้อหาไปยังผู้ใช้ภายนอกAbility to disable sharing content to external users

ข้อมูลเชิงลึกด่วนQuick Insights

 • ข้อมูลเชิงลึกด่วนเมื่อคุณเผยแพร่ไฟล์ Power BI DesktopQuick Insights when you publish Power BI Desktop files

แดชบอร์ดDashboard

 • เพิ่มเนื้อหาบนเว็บไปยังแดชบอร์ดของคุณ (ผ่าน Widget)Add Web content to your dashboard (via Widget)
 • เพิ่มเนื้อหาบนวิดีโอไปยังแดชบอร์ดของคุณ (ผ่าน Widget)Add video content to your dashboard (via Widget)
 • ย่อ/ขยายบนแดชบอร์ดZoom on dashboards

การเชื่อมต่อConnectivity

 • เชื่อมต่อกับไฟล์บนไซต์ SharePoint ของทีมของคุณผ่าน URLConnect to files on your team SharePoint site through a URL

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

28 มกราคม 2016January 28, 2016

อัปเดตไปยังรายงานและการแสดงภาพ:Updates to reports and visualizations:

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการแสดงผลรายงาน การไฮไลท์ข้าม เป็นต้นPerformance Improvements for report rendering, cross-highlight, etc.

 • ผู้ใช้อาจสังเกตเห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างอย่างมากเมื่อดาวน์โหลดรายงาน การสลับไปมาระหว่างหน้า การไฮไลท์ข้ามข้อมูลทั่วทั้งภาพ และอื่น ๆ ด้วยอัปเดตใหม่นี้ โดยไม่คำนึงถึงเวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่กำลังใช้อยู่Regardless of the browser version being used, a significant Performance improvement can be noticed by users when loading reports, switching between pages, cross-highlighting data across visuals, etc. with this new update.

6 มกราคม 2016January 6, 2016

ทีม Power BI ได้ทำงานอย่างหนักในช่วงวันหยุดThe Power BI team has been busy over the holiday break. สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

แดชบอร์ดDashboards

 • ส่งออกข้อมูลไทล์Export tile data
 • เพิ่มภาพหรือวิดเจ็ตกล่องข้อความไปยังแดชบอร์ดAdd an image or text box widget to dashboards
 • พิมพ์แดชบอร์ดPrint dashboards
 • เวลาการรีเฟรชบนไทล์Refresh time on tiles
 • เคล็ดลับเครื่องมือบนไทล์แดชบอร์ดTooltips on dashboard tiles

การทำงานร่วมกันCollaboration

 • การแจ้งเตือนแดชบอร์ดที่แชร์Shared dashboard notification
 • ติดต่อเจ้าของแดชบอร์ดที่แชร์หรือแดชบอร์ดองค์กรContact owner of a shared or organizational dashboard

รายงานReports

 • พิมพ์หน้ารายงานปัจจุบันPrint current report page
 • ส่งออกข้อมูลภาพรายงานExport report visual data

การเชื่อมต่อConnectivity

 • เชื่อมต่อกับไฟล์บนไซต์ทีม SharePointConnect to files on SharePoint team sites

รายงาน ExcelExcel Reports

 • เปิดรายงาน Excel ใน Excel บนเดสก์ท็อปOpen Excel reports in Excel desktop
 • ปักหมุดแผนภูมิ ExcelPin Excel charts
 • ปรับปรุงรูปแบบสำหรับไทล์ ExcelFormat improvements for Excel tiles

อื่น ๆOther

 • Power BI ในบราซิลPower BI in Brazil
 • สนับสนุนภาษาอาหรับและภาษาฮิบรูHebrew and Arabic support

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมบล็อกของทีม Power BIFor all the details, visit the Power BI Team blog

20152015

16 ธันวาคม 2015December 16, 2015

มีการอัปเดตค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่นำไปใช้กับ Power BI Desktop และมีหลายอัปเดตที่สำคัญดำเนินการในเขียนรายงานและการแสดงภาพด้วยเช่นกันLots of updates this week, most apply to Power BI Desktop but several significant updates to report authoring and visualizations as well. บล็อกของทีม Power BIประกอบด้วยคำอธิบายแบบเต็มและวิดีโออธิบายอัปเดตต่าง ๆThe Power BI Team Blog contains full descriptions and even a video describing the updates.

ดาวน์โหลด Power BI DesktopDownload Power BI Desktop

 • อัปเดตสำหรับแผงและ Ribbon การจัดรูปแบบการเขียนรายงาน:Updates to the report authoring formatting pane and ribbon:

  1. จัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูลสำหรับแต่ละประเภทการบริการFormat data labels per category series
  2. เปลี่ยนจำนวนตำแหน่งจุดทศนิยมที่แสดงในภาพChange number of decimal places showed in visuals
  3. เปลี่ยนขนาดข้อความในภาพChange text size in visuals
  4. ความสามารถในการจัดเค้าโครงภาพอย่างถูกต้อง: จัดแนว กระจาย ขนาด จัดตำแหน่ง (ต้องใช้ Power BI Desktop สำหรับการเขียน)Ability to lay out visuals accurately: alignment, distribute, size, position (requires Power BI Desktop for authoring)
  5. ตั้งค่าสไตล์ต่าง ๆ ทั่วทั้งภาพหลายภาพผ่าน Format Painter (ต้องใช้ Power BI Desktop สำหรับการเขียน)Set styles across multiple visuals through Format Painter (requires Power BI Desktop for authoring)
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพ:Enhancements to visualizations:

  1. สัญลักษณ์ภาพสำหรับสถานะการเรียงลำดับในภาพแบบเป็นตารางvisuals cue for sort state in Table visual
  2. วิชวลใหม่: แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนnew visual: Stacked Area chart
  3. เคล็ดลับเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับแผนภูมิพื้นที่และแผนภูมิเส้นเมื่อเลื่อนเมาส์smart tooltips for Area and Line charts on hover
  4. ความสามารถในการสร้างเส้น/บริเวณอ้างอิงสำหรับภาพคาร์ทีเซียนability to create Reference line/region for a Cartesian visual
  5. ป้ายชื่อข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วสำหรับแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิกระจายimproved data labels for pie and scatter chart
 • การรวมภาพ R ใน Desktop (คุณลักษณะการแสดงตัวอย่าง)R visuals integration in Desktop (Preview feature)

 • Desktop จะแนะนำความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตารางเมื่อพยายามสร้างตารางที่ไม่เกี่ยวข้องกันDesktop will suggest table to table relationships when trying to create 2 tables which are not related.

 • เค้าโครง Desktop ที่ปรับ Ribbon หน้าหลักให้เหมาะสมDesktop optimized Home ribbon layout.

 • อัปเดตการสร้างแบบจำลอข้อมูลบนเดสก์ท็อปในมุมมองความสัมพันธ์:Desktop data modeling updates in Relationships View:

  1. แถบเลื่อนย่อ/ขยายzooming slider
  2. ย่อ/ขยายให้พอดีกับfit zoom to
  3. รีเซ็ตเค้าโครงreset layout
  4. ความสามารถในการย่อ/ขยายโดยใช้สี่ตัวเลือกเหลี่ยมผืนผ้า Ctrl-Mouseability to zoom in using Ctrl-Mouse selection rectangle
 • การปรับปรุงการเชื่อมต่อข้อมูลบนเดสก์ท็อปDesktop data connectivity enhancements

  1. สนับสนุน SSAS หลายมิติ - สนับสนุนลำดับชั้น (คุณลักษณะการแสดงตัวอย่าง)SSAS Multidimensional support - Hierarchies support (Preview Feature)
  2. ตัวเชื่อมต่อ StripeStripe Connector
  3. ตัวเชื่อมต่อ SmartsheetSmartsheet Connector
  4. “ป้อนข้อมูล” วางหรือป้อนข้อมูลเพื่อสร้างตาราง"Enter Data": Paste or enter data to create a table
  5. การปรับปรุง DirectQuery: การสนับสนุนสำหรับข้อมูลทุกประเภทของ T-SQL และ SAP HANA ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นDirectQuery Improvements: Support for all data types of T-SQL and SAP HANA, resulting in Performance improvements.
  6. ตัวเชื่อมต่อ ODBC: การสนับสนุนสำหรับการเลือกผู้ใช้/DSN ระบบODBC Connector: Support for selecting User/System DSNs
  7. ตัวเชื่อมต่อ CSV: ความสามารถในการระบุตัวคั่นคอลัมน์ในกล่องโต้ตอบแหล่งข้อมูลCSV Connector: Ability to specify Column Delimiter in the Source dialog

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งวิดีโอที่สาธิตการอัปเดตทั้งหลายเหล่านี้ ไปยังบล็อก Power BIFor all the details, including a video demonstrating many of these updates, visit the Power BI Blog.

10 ธันวาคม 2015December 10, 2015

 • ปักหมุดหน้ารายงานไปยังแดชบอร์ดPin report pages to dashboard

 • การรีเฟรชชื่อแดชบอร์ดRefresh dashboard tiles

 • ใช้รูปภาพในตัวแบ่งส่วนข้อมูลUse images in slicers

 • เปลี่ยนการโต้ตอบระหว่างภาพรายงานChange interactions between report visuals

  สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ไปที่Power BI บล็อกFor all the details, visit the Power BI Blog.

8 ธันวาคม 2015December 8, 2015

3 ธันวาคม 2015December 3, 2015

24 พฤศจิกายน 2015November 24, 2015

 • ปักหมุดช่วง Excel ไปยังแดชบอร์ดPin Excel ranges to dashboards
 • โหมดเต็มหน้าจอ Chromeless สำหรับแดชบอร์ดและรายงานChromeless full screen mode for dashboards and reports
 • ทราบตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลของคุณKnow where your data is stored
 • ปรับปรุงการโหลดรายงานภายในองค์กรImproved loading of on-premises reports
 • แชร์แดชบอร์ดไปยังพื้นที่ทำงานของผู้ใช้อื่นโดยตรงShare dashboards directly to another user's workspace
 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานตัวเชื่อมต่อ Google AnalyticsImproved Google Analytics connector experience
 • ปิดบัญชี Power BI ของคุณClose your Power BI account

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมPower BI บล็อกFor all the details, visit the Power BI Blog

18 พฤศจิกายน 2015November 18, 2015

 • สร้างแดชบอร์ดซ้ำCreate a duplicate dashboard
 • จัดตำแหน่งไทล์แดชบอร์ดอย่างอิสระFreely position dashboard tiles
 • ปรับปรุงการนำทางที่ดียิ่งขึ้นสำหรับมุมมองเต็มหน้าจอImproved navigation for full screen view
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเชิญเพื่อนร่วมงานจากองค์กรของคุณไปยังกลุ่ม Power BIBetter experience when inviting peers from your organization to Power BI groups
 • ปรับปรุงข้อผิดพลาดสำหรับไทล์Improved error messages for tiles

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมPower BI บล็อกFor all the details, visit the Power BI Blog

11 พฤศจิกายน 2015November 11, 2015

 • ไซต์ใหม่สำหรับเอกสารประกอบ Power BI เป็นภาษาท้องถิ่นNew site for Power BI documentation, localized
 • เวลาการโหลดที่ดียิ่งขึ้นสำหรับรายงานImproved load time for reports
 • อัปเดตชุดเนื้อหาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงรายงานเท่านั้นUpdate organizational content packs with report-only changes
 • สถานะสุขภาพ power BI ในศูนย์การจัดการ Microsoft 365Power BI health status in Microsoft 365 admin center
 • KPI และรูปภาพในตาราง เมทริกซ์ และการ์ดKPIs and images in tables, matrices, and cards

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมPower BI บล็อกFor all the details, visit the Power BI Blog

3 พฤศจิกายน 2015November 3, 2015

 • ประสบการณ์การซื้อ Power BI ที่แนะนำGuided Power BI purchase experience.
 • แต่ละบุคคลสามารถซื้อ Power BI Pro ได้Individuals can buy Power BI Pro.
 • หน้ารายงานซ้ำDuplicate report page.

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมPower BI บล็อกFor all the details, visit the Power BI Blog

28 ตุลาคม 2015October 28, 2015

 • แชร์แดชบอร์ดกับกลุ่มความปลอดภัย Active DirectoryShare dashboards with Active Directory Security groups
 • ตัวเลือกบุคคลPeople picker
 • แชร์ไปยังที่อยู่อีเมลจำนวนมากSharing with a large number of email addresses
 • ยุบบานหน้าต่างนำทางผ่าน URL ที่มีการกำหนดพารามิเตอร์Collapse nav pane through an URL parameterized

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมPower BI บล็อกFor all the details, visit the Power BI Blog

20 ตุลาคม 2015October 20, 2015

 • สมาชิกแบบอ่านอย่างเดียวในกลุ่ม Power BIRead-only members in Power BI groups
 • คำถามที่น่าสนใจในการถามตอบFeatured questions in Q&A
 • โหมดแบบปรากฏขึ้นเต็มหน้าจอสำหรับการแสดงภาพรายงานFull screen pop-out mode for report visualizations

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด เยี่ยมชมPower BI บล็อกFor all the details, visit the Power BI blog

13 ตุลาคม 2015October 13, 2015

 • โหมดเต็มหน้าจอเพื่อแสดงแดชบอร์ดและรายงานของคุณบนหน้าจอโทรทัศน์ขนาดใหญjFull screen mode to display your dashboards and reports on big screen TVs
 • 'พอดีกับหน้าจอ' สนับสนุนการทำงานในโหมดเต็มหน้าจอเพื่อแสดงทั้งแดชบอร์ดของคุณในช่องว่างที่พร้อมใช้งาน'Fit to screen' support in full screen mode to display your entire dashboard in the available space
 • โหมดในโฟกัสเพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ดIn-focus mode to get more details on dashboard tiles
 • ความสามารถในการดูเวลาที่อัปเดตล่าสุดสำหรับแต่ละไทล์Ability to view last update time for each tile
 • ความสามารถในการดูแหล่งข้อมูลสำหรับแต่ละไทล์Ability to view the source for each tile
 • Planview Enterprise เป็นพอร์ตจากต้นจนจบและเป็นโซลูชันการจัดการทรัพยากรที่เชื่อมต่อกลยุทธ์เข้ากับการดำเนินการ ปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจของทั่วทั้งองค์กรPlanview Enterprise is an end-to-end portfolio and resource management solution that connects strategy to execution, improving decision-making across the enterprise. ชุดเนื้อหา Planview Enterprise สำหรับ Power BI ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพทรัพยากรของคุณ และทำงานเพื่อจัดการข้อมูลในวิธีการใหม่ทั้งกระบวนการThe Planview Enterprise content pack for Power BI allows you to visualize your resource and work management data in an entirely new way. เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ และเริ่มต้นสำรวจเงินลงทุนในพอร์ตของคุณไปพร้อมกับการโต้ตอบ สถานะงบประมาณ และเพื่อดูว่าโครงการของคุณสอดคล้องกับระดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากน้อยเพียงใดSimply sign in with your credentials and begin to interactively explore your portfolio investment spend, budget status, and how well your projects align with strategic priorities.

ดูบล็อกและเอกสารประกอบออนไลน์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมView our blog and online documentation to learn more.

6 ตุลาคม 2015October 6, 2015

 • ด้วยการถามตอบของ Power BI (Power BI Q&A) คุณสามารถสำรวจข้อมูลของคุณโดยใช้คำถามง่าย ๆ และใช้งานง่าย เพื่อรับคำตอบในรูปแบบของแผนภูมิและกราฟแบบโต้ตอบWith Power BI Q&A, you can explore your data using simple, intuitive questions and receive answers in the form of interactive charts and graphs. ด้วยการเผยแพร่นี้ เราได้เพิ่มคุณลักษณะหนึ่งเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานการถามตอบ Power BI แม่ว่าคุณไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับข้อมูลนั้นWith this release, we have added a feature to help you get started with Power BI Q&A, even when you do not know anything about the data. หากต้องการเริ่มต้นใช้งานนี้ ให้นำทางไปยังแดชบอร์ดใด ๆ และคลิกที่ลิงก์ "วิธีการถาม" ใกล้กล่องคำถามสำหรับการถามตอบTo get started with this, navigate to any dashboard and click the "How to ask" link near the Q&A question box. Power BI แสดงคำแนะนำมากมายตามข้อมูลของคุณPower BI presents you with a number of suggestions based on your data.
 • เมื่อสองสัปดาห์ก่อน เราแนะนำการสนับสนุนสำหรับการแทรกรูปร่างลงในพื้นที่รายงานใน Power BI DesktopTwo weeks ago, we introduced support for inserting shapes into the report canvas in Power BI Desktop. สัปดาห์นี้ เรายินดีที่จะประกาศว่า ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มรูปร่างไปยังพื้นที่รายงานของคุณได้แล้วเมื่อคุณเขียน และ/หรือแก้ไขรายงานในแอปฯเว็บ Power BIThis week, we are happy to announce that you can now add shapes to your report canvas when you are authoring and/or editing reports in the Power BI web app.
 • เราได้เพิ่มตัวเลือกในการปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อคุณแชร์แดชบอร์ดแล้วWe have added the option to turn off email notification when you share a dashboard. เพียงแค่ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้รับ" ในกล่องโต้ตอบแชร์ Power BISimply uncheck the "Send email notification to recipients" check box in the Power BI share dialog. คุณจะเห็น URL หนึ่ง ให้คัดลอกและแชร์ URL นี้กับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้You will be presented with a URL – copy and share this URL to your colleagues to give them access to the dashboard.
 • Microsoft Dynamics NAV คือ โซลูชันการจัดการธุรกิจสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางMicrosoft Dynamics NAV is a business management solution for small to medium organizations. โดยนำเสนอลูกค้าด้วยโซลูชันสำหรับธุรกิจแบบเต็มรูปแบบด้วยการควบคุมกระบวนการทางการเงินและทางธุรกิจของตนได้ดียิ่งกว่าIt offers customers a full solution for their business with greater control over their financials and business processes. ชุดเนื้อหา Power BI ให้ผู้ใช้ได้รายงานที่ใช้ได้ทันทีสำหรับผู้ใช้ Dynamics NAV เช่น ยอดขายและกำไร ช่องทางสำหรับโอกาส การทำกำไร และอื่น ๆThe Power BI content pack provides out-of-box reports for Dynamics NAV users, such as sales and profit, opportunities pipeline, profitability and more. เมตริกเหล่านี้จะจัดระเบียบบนแดชบอร์ดที่สามารถกำหนดเองได้เต็มที่ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและเริ่มการสำรวจข้อมูลของคุณทันทีThese metrics are organized on a dashboard that can be fully customized, allowing you to easily connect and immediately start exploring your data.

ลองดูบล็อกและเอกสารประกอบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมCheck out the blog and online documentation for more information.

29 กันยายน 2015September 29, 2015

 • ด้วยการอัปเดตบริการของสัปดาห์นี้ เมื่อสร้างรายงานใหม่ คุณสามารถเลือกจากหลายขนาดหน้ากระดาษได้ รวมถึงกำหนดขนาดหน้าของคุณเองได้With this week's service update, when creating new reports you can now choose from multiple page sizes as well as define your own page size. ซึ่งจะควบคุมขนาดและอัตราส่วนกว้างยาวของแต่ละหน้าในรายงานThis controls the size and aspect ratio of each page in the report.
 • เราได้เพิ่มการสนับสนุนการจัดรูปแบบภาพเพิ่มเติมสำหรับรูปภาพและแผนภูมิฟองWe added additional visual formatting support for images and bubble charts. คุณสามารถล็อกอัตราได้ขณะที่ปรับขนาดรูปภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความบิดเบี้ยวของรูปภาพ ส่วนแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟองคุณสามารถกำหนดค่าที่จะเติมหรือไม่ก็ได้You can lock the aspect while resizing images to avoid image distortion and scatter chart bubbles can be configured to be filled or not.
 • วันนี้ Power BI จะส่งคำเชิญการแชร์ร่วมกันไปยังที่อยู่อีเมลสำรองToday, Power BI will send sharing invites to an alternate email address. เมื่อมีการแชร์แดชบอร์ดกับคุณ เราจะส่งลิงก์เชิญการแชร์ไปยังทั้งที่อยู่อีเมต้นฉบับของคุณและไปยังที่อยู่อีเมลสำรองของคุณ (ถ้าคุณมีการกำหนดค่าไว้)When a dashboard is shared with you, we will send the sharing invite link both to your original email address and to your alternate email address (if you have it configured).
 • Power BI จะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าทั้งหมดรวมทั้งลูกค้าที่ใช้งาอยู่บนสถาปัตยกรรม Dedicated on Multitenant (DonMT) Microsoft 365Power BI is available to all customers including those on the Dedicated on Multitenant (DonMT) Microsoft 365 architecture. คุณจะใช้ Power BI เป็นบริการที่ใช้ร่วมกันในโหมดหลายผู้เช่าYou will be using Power BI as a shared service in multi-tenant mode. ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับ Power BI โดยทำตามอย่างง่าย ๆกระบวนการสมัครใช้บริการด้วยตนเอง เพียงแค่ใส่ที่อยู่อีเมลที่ทำงานของคุณ จากนั้นใส่ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเริ่มต้นใช้งานIn most cases, you can register for Power BI by following the simple self-service-signup process – just enter your work email address, enter your name and password to get started. ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบผู้เช่า คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้ของคุณโดยใช้คำแนะนำที่นี่ได้If you are the tenant administrator, you can assign licenses to your users using the instructions here.
 • บันทึกการตรวจสอบ Azure ช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกการดำเนินงานเพลนตัวควบคุมในการสมัครใช้งาน AzureAzure Audit Logs allows you to view control-plane operational logs in your Azure subscription. ชุดเนื้อหาบันทึกการตรวจสอบ Azure ของ Power BI สามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมายที่อยู่ในบันทึกเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายThe Power BI Azure Audit Logs content pack can help you easily analyze and visualize the wealth of information contained in these logs. ชุดเนื้อหานี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ และเริ่มการค้นพบข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ใช้ได้ทันทีThe content pack allows you to connect to your data and begin to discover insights with the out-of-the box dashboard and reports. อ่านบล็อกและเอกสารประกอบออนไลน์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมRead our blog and online documentationfor more information.

เรียนรู้เพิ่มเติมในบล็อกของเราLearn more in our blog.

22 กันยายน 2015September 22, 2015

 • มีความยืดหยุ่นในแดชบอร์ดของคุณมากขึ้น เพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดตามที่คุณต้องการด้วยขนาดไทล์เพิ่มเติมตั้งแต่ 1 x 1 ถึง 5 x 5Have more flexibility on your dashboard to customize your dashboards with additional tile sizes, ranging from 1x1 to 5x5.
 • ตอนนี้คุณสามารถแชร์ (และยกเลิกแชร์) แดชบอร์ดจากพื้นที่กลุ่ม ในวิธีการเช่นเดียวกับที่คุณดำเนินการในพื้นที่ของคุณเองYou can now share (and un-share) a dashboard from your group space exactly the way you would do it in your own space. เมื่อเพื่อนร่วมงานยอมรับคำเชิญการแชร์ของคุณแล้ว แดชบอร์ดที่แชร์นั้น (และรายงานที่เกี่ยวข้องของแดชบอร์ดเหล่านั้น) จะถูกเพิ่มในพื้นที่ของตนด้วยสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียวOnce colleagues accept your sharing invitation, the shared dashboard (and their associated reports) will be added in their own space with read-only permission.
 • เราได้เพิ่ม 5 ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพิ่มเติมไปยัง Power BI: ความสามารถในการทำกำไรสำหรับลูกค้า ทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์โอกาส การวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อ และตัวอย่างการขายและการตลาดWe added 5 additional industry related samples to Power BI: Customer Profitability, Human Resources, Opportunity Analysis, Procurement Analysis, and Sales and Marketing Sample.
 • Stripe คือแพลตฟอร์การชำระเงินขั้นสูงสำหรับธุรกิจแบบออนไลน์Stripe is an advanced payment platform for online businesses. ตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพไปจนถึง Fortune 500 ธุรกิจหลายพันธุรกิจใช้ Stripe รับการชำระเงินกว่า 130 สกุลเงินจากทั่วทุกมุมโลกFrom start-ups to Fortune 500 companies, thousands of businesses use Stripe to accept payments in over 130 currencies, from anyone in the world. ด้วยการเชื่อมต่อ Power BI กับบัญชี Stripe ปัจจุบันของคุณ คุณจะสามารถใช้ชุดเนื้อหา Power BI Stripe เพื่อตรวจสอบ สำรวจ และดูกิจกรรม Stripe ของคุณได้By connecting Power BI with your existing Stripe account, you'll be able to use the Power BI Stripe content pack to monitor, explore, and visualize your Stripe activity.

เรียนรู้เพิ่มเติมในบล็อกของเราLearn more in our blog.

15 กันยายน 2015September 15, 2015

 • ตอนนี้คุณสามารถเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการปักหมุดภาพของคุณลงไปได้แล้ว!You can now choose which dashboard you want to pin your visual to! คุณสามารถเลือกแดชบอร์ดเป้าหมายจากแดชบอร์ดที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างแดชบอร์ดใหม่ขึ้นมาและปักหมุดภาพลงไปได้ในหนึ่งครั้งYou can choose the target dashboard from your existing dashboards, or even create a new dashboard and pin the visual to it in one shot.
 • นอกจากนี้ คุณสามารถควบคุมสีภาพของคุณในแดชบอร์ดAdditionally, you can control your visual colors in the dashboard. ถ้ารายงานของคุณใช้ธีมที่แตกต่างจากธีมแดชบอร์ด คุณสามารถควบคุมได้ว่าภาพของคุณยังคงใช้ธีมปัจจุบันหรือไม่ หรือใช้ธีมแดชบอร์ดตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้สอดคล้องกันในทุกภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆIf your report is using a different theme from the dashboard theme, you can control whether the visual retains current theme, or uses the default dashboard theme to achieve consistency across visuals from various sources.
 • ตอนนี้คุณเพียงแค่ปักหมุดไทล์จากแดชบอร์ดหนึ่งไปยังอีกแดชบอร์ดเช่นเดียวกับที่คุณปักหมุดภาพรายงานไปยังแดชบอร์ดYou can now simply pin the tile from one dashboard to another, the same way you would pin a report visual to a dashboard.
 • ถ้าระยะเวลาการทดลองใช้ 60 วันสำหรับ Power BI Pro ของคุณใกล้หมดเวลา คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอส่วนขยายการทดลองใช้ของคุณได้If your 60-day Power BI Pro trial period is close to expiration, you can contact us to request an extension to your trial. ถ้าได้รับการอนุมัติ เวอร์ชันทดลองใช้ของคุณอาจขยายเวลาเพิ่มเป็น 60 วันIf approved, your trial will be extended for another 60 days.
 • comScore Digital Analytix เป็นโซลูชันออนไลน์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ใช้ของคุณตามการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและผู้ชมที่ดีสุดcomScore Digital Analytix is an online solution that provides insights into your user base through the best of analytics and audience demographics. ด้วยชุดเนื้อหา comScore Power BI คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและเริ่มรับข้อมูลเชิงลึกข้อมูลไปในข้อมูลการวิเคราะห์บนเว็บของคุณได้With the Power BI comScore content pack, you can quickly connect and begin gaining insights into your web analytics data. ชุดเนื้อหานี้รวมถึงแดชบอร์ดที่ใช้ได้ทันที ชุดของรายงาน และชุดข้อมูลที่รวบรวมเพื่อช่วยให้คุณสำรวจและเจาะลึกข้อมูลของคุณได้This content pack includes an out-of-the box dashboard, a set of reports, and a curated data set to help you explore and drill into your data. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเนื้อหาในของเราบล็อกและหัวข้อวิธีใช้Learn more about the content pack in our blog and help topic.

8 กันยายน 2015September 8, 2015

 • ไฮเปอร์ลิงก์ที่เข้าใจง่ายในตอนนี้ช่วยให้คุณมีลิงก์สำหรับผู้ใช้ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องมีการแสดงทั้ง URL ในกล่องข้อความFriendly Hyperlinks now allow you to provide links for your users without needing to display the entire URL in the textbox.
 • ได้เพิ่มการสนับสนุนการเจาะลึกเพื่อดูรายละเอียดลงในรายงาน Power BIDrill Support has been added to Power BI Reports. คุณสามารถสร้างเส้นทางดูรายละเอียดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางจากระดับหนึ่งของข้อมูลไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้You can create a Drill path that enables users to navigate from one level of data to related data.
 • ได้มีการเพิ่มตัวอย่างใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม่สองตัวอย่าง นั่นคือ การวิเคราะห์การใช้จ่าย และการวิเคราะห์คุณภาพผู้ขาย ใต้หัวข้อตัวอย่างของประสบการณ์การรับข้อมูลTwo new Industry Related Samples, It Spend Analysis and Supplier Quality Analysis, have been added under the samples section of the Get Data experience. ตัวอย่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิธีการที่คุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสร้างรายงานข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ดThese samples are great examples of how you can use your data to create insightful reports and dashboards.
 • เรามีชุดเนื้อหาใหม่สำหรับ tyGraph ซึ่งช่วยให้คุณรับข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้นลงในข้อมูล Yammer ของคุณได้อย่างง่ายดายWe have a new content pack for tyGraph, which allows you to easily gain deeper insights into your Yammer data. ชุดเนื้อหารวมถึง แดชบอร์ด ชุดรายงาน และชุดข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อการสำรวจและให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น การวัดความมุ่งมั่นในการทำงาน (Measure of Active Engagement: The MAE Score) และเมตริกการใช้งานเนื้อหา เช่น มุมมองไฟล์และการดาวน์โหลดไฟล์The content pack includes a dashboard, a set of reports and a curated dataset to explore and provide insights such as the Measure of Active Engagement (The MAE Score) and content consumption metrics such as File Views and File Downloads. เรียนรู้เพิ่มเติมในบล็อกและหัวข้อวิธีใช้ของเราLearn more on our blog and help topic.

1 กันยายน 2015September 1, 2015

 • Webtrends ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าใจข้อมูลของลูกค้าของตนเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทางการตลาดดิจิทัลWebtrends helps companies make sense of their customer data to drive digital marketing success. ผู้ใช้มีความสามารถในการสังเกต วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในเส้นทางผู้เยี่ยมชมผ่านทางเว็บ สังคมออนไลน์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และช่องทาง SharePointUsers have the ability to observe, analyze and deliver insights on the visitor journey across web, social, mobile and SharePoint channels. ด้วยการวางจำหน่ายชุดเนื้อหา Webtrends ผู้ใช้จะสามารถใช้ Power BI เพื่อตรวจติดตาม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์ Webtrends ของตนได้With the release of the Webtrends content pack, users will now have the ability to use Power BI to monitor, analyze, and visualize their Webtrends analytics data. หน้าความช่วยเหลือชุดเนื้อหา Webtrends สำหรับ Power BI มีข้อมูลเพิ่มเติมThe Webtrends content pack for Power BI help page has more information.
 • การใช้งานถามตอบทำได้ง่ายยิ่งขึ้นGetting started with Q&A is even simpler. ณ เวลาที่คุณวางเคอร์เซอร์ของคุณภายในกล่องข้อความถามตอบ เราแสดงรายการของคำถามและเมตริกหลักที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณในทันทีThe moment you put your cursor inside the Q&A text box, we instantly display a list of questions and key metrics that are relevant to your data. ในเมนูแบบเลื่อนลง ตามค่าเริ่มต้นคุณจะเห็นคำถามสำหรับไทล์ที่ปักหมุดกับแดชบอร์ดแล้ว รวมถึงรายการสำหรับแต่ละตารางที่คุณมีในชุดข้อมูลของคุณIn the drop down, by default, you will see the questions for tiles already pinned to the dashboard as well as an entry for each table you have in your dataset.
 • ขนาดพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกเราแสดงตามค่าเริ่มต้น โดยแสดงรายการรายงานทั้งหมดของเราด้วยขนาดที่เหมาะสมสำหรับขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์The dynamic canvas size we display by default renders all our report items with optimal dimensions for the browser window size. ถ้าคุณต้องการล็อกในอัตราส่วนกว้างยาว หรือต้องการให้พอดีกับรายงานของคุณ ด้วยวิธีอื่น ขณะนี้เราสนับสนุนอีกสามตัวเลือกสำหรับคุณ: จัดพอดีกับหน้า จัดพอดีกับความกว้าง และขนาดตามจริงIf you want to lock in the aspect ratio, or want to fit your report in a different way, we now support another three options for you: Fit to Page, Fit to Width, and Actual Size.
 • นอกจากนี้ เรายังเพิ่มขีดจำกัดจำนวนชุดข้อมูลและรายงานที่คุณสามารถมีได้We also Increased the limit on the number of datasets and reports you can have. ตอนนี้คุณสามารถมีได้สูงสุด 200 ชุดข้อมูลและ 200 รายงานสำหรับแต่ละชุดข้อมูลในบัญชี Power BI ของคุณYou can now have up to 200 datasets and 200 reports for each dataset in your Power BI account.

18 สิงหาคม 2015August 18, 2015

 • Azure Mobile Engagement เป็นบริการวิเคราะห์แอปที่ช่วยให้นักพัฒนาติดตามประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันของตน ช่วยให้สามารถเพิ่มการสงวนและการใช้งานแอปAzure Mobile Engagement is an app analytics service that allows developers to track their application's performance helping them increase retention and app usage. การใช้ชุดเนื้อหา Power BI Azure Mobile Engagement คุณสามารถเชื่อมต่อกับแดชบอร์ดแบบใช้งานทันที ชุดรายงาน และชุดข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างรวดเร็ว และรับข้อมูลเชิงลึกสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของแอปฯของคุณได้ทันทีUsing the Power BI Azure Mobile Engagement content pack you can quickly connect to an out-of-box dashboard, a set of reports and a curated data set, and instantly get insights into how well your app is doing. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูชุดเนื้อหา Azure Mobile Engagement สำหรับหน้าวิธีใช้ Power BIPlease see the Azure Mobile Engagement content pack for Power BI help page for more information.

11 สิงหาคม 2015August 11, 2015

 • Mandrill เป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานอีเมลทีี่พัฒนาขึ้นโดย MailChimp ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์แคมเปญอีเมลของคุณจากข้อมูลที่หลากหลายได้Mandrill is an email infrastructure service developed by MailChimp that lets you analyze your email campaigns from a wide variety of information. ด้วยชุดเนื้อหา Power BI Mandrill คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูล Mandrill ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และรับข้อมูลเชิงลึกสู่จดหมายข่าวของคุณหรือแคมเปญการตลาดของคุณได้ทันทีWith the Power BI Mandrill content pack, you can quickly connect to your Mandrill data and immediately gain insights into your newsletter or marketing campaign. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหน้าวิธีใช้ชุดเนื้อหา Mandrill สำหรับ Power BIFor additional details on how to get started, please see the Mandrill content pack for Power BI help page.

4 สิงหาคม 2015August 4, 2015

 • ตอนนี้ Power BI นำเสนอ Circuit IDสำหรับผู้ใช้เพื่อให้มีความสามารถในการติดตามและตรวจสอบ Circuit ID บริการระบบคลาวด์สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งหมด ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้สามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้องPower BI now offers Circuit ID users the ability to track and monitor all their Circuit ID cloud communications services, empowering them to make the right business decisions. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหน้าความช่วยเหลือชุดเนื้อหา Circuit ID สำหรับ Power BIFor additional details on how to get started, please see the Circuit ID content pack for Power BI help page.
 • วันนี้เราได้เผยแพร่การปรับปรุงคุณลักษณะการแชร์แดชบอร์ดที่ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นToday we've released an enhancement to the Share Dashboard feature to make it even easier to use. ถ้าองค์กรของคุณใช้ Microsoft 365 สำหรับอีเมล ขณะนี้คุณสามารถ แชร์กับกลุ่มการกระจายอีเมล ได้ด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ส่งอีเมลใน OutlookIf your organization uses Microsoft 365 for email, you can now share to an email distribution group just the same way you would send an email in Outlook. เพียงแค่ใส่ที่อยู่ของกลุ่มการกระจายและคลิกแชร์Just enter the address of the distribution group and click Share. สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มการกระจายจะได้รับอีเมลเชิญให้เข้าดูแดชบอร์ดAll members of the distribution group will receive an email invitation to view the dashboard.

28 กรกฎาคม 2015July 28, 2015

 • เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการอัปเดตไปยัง Power BI ในสัปดาห์นี้ ที่ตอนนี้ Power BI นำเสนอการติดตามประสิทธิภาพของฐานข้อมูลด้วยชุดเนื้อหา SQL SentryWe're excited to announce that this week's update to Power BI now offers database performance tracking with the SQL Sentry content pack. ชุดเนื้อหานี้รวมถึงแดชบอร์ดและรายงานซึ่งช่วยคุณตรวจสอบการปรับใช้ SQL Server ที่คุณติดตามโดยใช้ SQL Sentry CloudThis content pack includes a dashboard and reports that help you monitor the SQL Server deployments you track using the SQL Sentry Cloud. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหน้าความช่วยเหลือชุดเนื้อหา SQL Sentry สำหรับ Power BIFor additional details on how to get started, please see the SQL Sentry content pack for Power BI help page.

24 กรกฎาคม 2015July 24, 2015

 • เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศ "ความพร้อมใช้งานทั่วไป" (General availability: GA) ของ Power BIWe're excited to announce our "general availability" (GA) release of Power BI. ลงทะเบียนวันนี้เพื่อใช้Power BI ProSign up today for Power BI Pro. เราได้นำเสนอคุณลักษณะใหม่ที่ดีเยี่ยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ GA:As part of the GA release, we are offering some great new features:
 • ประสบการณ์ใหม่สำหรับการสร้างการแสดงภาพและรายงาน: พื้นที่รายงานใหม่มีตัวเลือกการแสดงภาพมากขึ้น ให้คุณสามารถควบคุมการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง คำอธิบายแผนภูมิ แกน สี พื้นหลัง และอื่น ๆ ได้มากขึ้นA new visualization and report creation experience: The new reporting canvas has a larger selection of visualizations, more control over formatting of titles, legends, axes, colors, backgrounds, and more.
 • กลุ่ม Power BI: กลุ่มที่ให้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นภายในกลุ่ม Microsoft 365Power BI groups: groups offer a powerful collaborative experience built on Microsoft 365 groups.
 • ชุดเนื้อหาองค์กร: Power BI ช่วยให้การสร้างแดชบอร์ดและรายงานทำได้ง่ายมาก และตอนนี้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่เนื้อหานี้ไปยังแกลเลอรีเนื้อหาองค์กรได้Organizational content packs: Power BI makes creating dashboards and reports extremely simple, and now users can publish this content to the organizational content gallery.
 • นำเข้าไฟล์ Excel ทั้งหมด: คุณสามารถนำเข้าเวิร์กบุ๊ก Excel ใด ๆ ที่จัดเก็บบน OneDrive for Business ลงใน Power BI และดูทั้งเวิร์กบุ๊กได้ เหมือนกับที่คุณดำเนินการใน Excel OnlineBring in whole Excel files: You can bring any Excel workbook stored on OneDrive for Business into Power BI and view the entire workbook, exactly as you would in Excel Online.
 • นำไฟล์ CSV เข้ามา: เช่นเดียวกับไฟล์ Excel หรือไฟล์ Power BI Desktop ไฟล์ข้อความค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ยังเป็นชุดข้อมูลสำหรับแดชบอร์ด Power BI และรายงานของคุณได้Bring in CSV files: Just like Excel or Power BI Desktop file, a comma-separated values text (CSV) file can also be a dataset for your Power BI dashboards and reports.
 • แทนที่ไฟล์ Excel, Power BI Desktop และ CSV: คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เวอร์ชั่นที่อัปเดตแล้วไปยัง Power BI ได้ และไฟล์นั้นจะแทนที่ชุดข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันReplace Excel, Power BI Desktop, and CSV files: you can upload an updated version of a file to Power BI and it will replace the existing dataset. รายงานและแดชบอร์ดทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับชุดข้อมูลนี้ ขณะนี้ใช้เวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติทั้งหมดAll the reports and dashboards that are connected to this dataset now automatically use the new version.
 • เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะประกาศเกี่ยวกับการอัปเดตไปยัง Power BI ในสัปดาห์นี้ โดยที่ตอนนี้ Power BI เสนอการติดตามรายการที่ทำงานในชุดเนื้อหา Visual Studio OnlineWe're excited to announce that this week's update to Power BI now offers work item tracking in the Visual Studio Online content pack. อัปเดตนี้รวมถึงแดชบอร์ดใหม่ รายงาน และชุดข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายการงานของคุณ เพิ่มเติมจากเมทริกซ์ที่สำคัญเกี่ยวกับ Git จัดเก็บของคุณ การคำขอ และเนื้อหาการควบคุมเวอร์ชันที่รวมอยู่ในรุ่นเริ่มต้นThis update includes a new dashboard, report and an updated data set offering insights on your work items in addition to important metrics about your Git repository, pull requests, and version control content included in the initial version. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูชุดเนื้อหา Visual Studio Online สำหรับหน้าวิธีใช้ Power BIFor additional details on how to get started, please see the Visual Studio Online content pack for Power BI help page.

14 กรกฎาคม 2015July 14, 2015

 • Acumatica Cloud ERP ส่งมอบชุดของแอปพลิเคชันการจัดการธุรกิจที่รวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เช่น Financials, Distribution, CRM และ Project Accounting ที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพAcumatica Cloud ERP delivers a suite of fully integrated business management applications such as Financials, Distribution, CRM and Project Accounting, powered by a robust and flexible platform. ด้วยชุดเนื้อหา Power BI Acumatica คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและรับข้อมูลเชิงลึกลงในข้อมูลโอกาสทางการขายของคุณได้ทันทีWith the Power BI Acumatica content pack, you can quickly connect and immediately gain insights into your opportunity data. เนื้อหานี้รวมถึงแดชบอร์ดแบบใช้ได้ทันที ชุดรายงาน และชุดข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการสำรวจและให้รายละเอียด เช่น ผลรวมโอกาสที่คุณอาจชนะตามวันThis content includes an out-of-box dashboard, a set of reports and a curated dataset to explore and provide details such as your total won opportunities by date. อ่านเพิ่มเติมที่นี่Read more here.
 • ในตอนนี้ Azure HDInsight มีการบริการ Spark ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบAzure HDInsight now offers a fully managed Spark service. ความสามารถนี้ช่วยให้สถานการณ์เช่นการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ในแบบซ้ำ ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบโต้ตอบได้This capability allows for scenarios such as iterative machine learning and interactive data analysis. Power BI ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโดยตรงไปยังข้อมูลใน Spark บน HDInsight นำเสนอการสำรวจที่ง่ายและสำรวจต่อเนื่องPower BI allows you to directly connect to the data in Spark on HDInsight offering simple and live exploration. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านเอกสารวิธีใช้ของเราRead our help doc for more information.
 • การรวมการนำทางและตัวเปิดแอปพลิเคชัน Microsoft 365Microsoft 365 navigation and application launcher integration. ด้วยการคลิกครั้งเดียว ตอนนี้คุณสามารถไปยังแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ทั้งหมดของคุณได้With a single click, you can now navigate to all of your Microsoft 365 applications.
 • การระบุ URL ที่กำหนดเองที่ ผู้ใช้นำทางไปยังเมื่อผู้ใช้คลิกไทล์หนึ่งSpecifying a custom URL that users navigate to when they click a tile. ตอนนี้คุณมีความสามารถในการควบคุมตรงตำแหน่งที่ผู้ใช้ไป: รายงานเฉพาะ แดชบอร์ดอื่น รายงาน SSRS หรือยังเว็บไซต์ภายนอกYou now have the ability to control exactly where users go: a specific report, another dashboard, an SSRS report, or an external website.
 • การมองเห็นและการจัดการการเก็บข้อมูลที่คุณกำลังใช้งานใน Power BIVisibility and management of the storage you are consuming in Power BI
 • การกำหนดค่าภาพและเขตข้อมูลที่แสดงในถามตอบConfiguring the visual and fields displayed in Q&A

7 กรกฎาคม 2015July 7, 2015

 • หนึ่งในคุณลักษณะที่มีการรอคอยและร้องขอมากที่สุดจะพร้อมใช้งานใน Power BIOne of the most awaited and requested feature is now available in Power BI. เริ่มต้นในวันนี้ ใน Power BI คุณจะสามารถรีเฟรชชุดข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายในองค์กรของคุณ เช่น SQL Server ได้Starting today, in Power BI you can refresh datasets connecting to your on-premises sources such as SQL Server. คุณสามารถรีเฟรชชุดข้อมูลที่มีการสร้างจากไฟล์ Power BI Designer หรือเวิร์กบุ๊ก Excel ได้ด้วยข้อมูลที่นำเข้าลงในเวิร์กบุ๊กโดยใช้ Power Query หรือ Power PivotYou can refresh a dataset that has been created from a Power BI Designer file or an Excel workbook with data imported into the workbook using Power Query or Power Pivot.

30 มิถุนายน 2015June 30, 2015

 • เราได้นำชุดเนื้อหา Power BI UserVoice ใหม่ออกสู่ตลาดที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบและแสดงภาพข้อมูล UserVoice ของคุณ และรับข้อมูลเชิงลึกลงในชุดเนื้อหาได้ทันทีด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่พร้อมใช้งานWe released a new Power BI UserVoice content pack that can help you monitor and visualize your UserVoice data and immediately gain insights into it with the ready-to-use dashboard and report.

23 มิถุนายน 2015June 23, 2015

 • ไฟล์ Power BI Desktop สามารถรีเฟรช(รีเฟรชตามกำหนดการและรีเฟรชทันที) เมื่ออัปโหลดไปยังบริการ Power BI ได้Power BI Desktop files can be refreshed (scheduled refresh & refresh now) when uploaded to the Power BI service.
 • เรากำลังเผยแพร่การเปลี่ยนภาพครั้งใหญ่ที่สุดไปยัง Power BI นับตั้งแต่เดือนธันวาคม: ประสบการณ์ที่สะอาดตาขึ้นและง่ายขึ้นเมื่อต้องการรับข้อมูลWe are releasing the biggest visual change to Power BI since December: a cleaner and simpler experience to Get Data. เมื่อคุณคลิกที่รับข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเดียวที่มีชุดของประเภทต่าง ๆ ให้สามารถเลือกได้When you click on Get Data, you are now presented a single screen with a set of categories to choose from. ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการค้นหาเนื้อหาที่สำคัญกับคุณThis will make it even easier to find the content that matters to you.
 • Azure SQL Data Warehouseมอบระดับที่ยืดหยุ่นและการประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่Azure SQL Data Warehouse offers elastic scale and massive parallel processing. ด้วยตัวอย่างสาธารณะที่จำกัดที่ประกาศในวันนี้ Power BI ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูล SQL Azure นำเสนอการสำรวจที่ทำได้ง่ายและทำได้อย่างต่อเนื่องWith the limited public preview announced today, Power BI allows you to directly connect to the data stored in your Azure SQL Data Warehouse offering simple and dynamic exploration. หลังจากการสร้างการเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลของคุณแล้ว ระบบจะสร้างการสอบถาม (คิวรี่) ขึ้นในแบบเรียลไทม์และส่งกลับไปยังแหล่งข้อมูลขณะที่คุณสำรวจข้อมูลAfter creating a connection to your data warehouse, queries are generated in real time and sent back to the source as you explore the data. ขั้นตอนนี้กำจัดความจำเป็นในการสร้างและอัปโหลดแบบจำลองข้อมูลแบบกำหนดเอง และนำเสนอการสำรวจแบบโต้ตอบของข้อมูลของคุณThis removes the need to create and upload a custom data model and offers interactive exploration of your data.

16 มิถุนายน 2015June 16, 2015

 • SweetIQ ช่วยให้คุณติดตามรายการภายในเครื่องของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยระบุตำแหน่งที่ตั้ง และตรวจทานข้อมูลจากระบบการค้นหาภายในของคุณSweetIQ lets you easily track your local listings by providing location and review data from your local search ecosystem. Power BI ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตรวจติดตามข้อมูลนั้น โดยการเสนอเนื้อหาแบบใช้ทันทีซึ่งสร้างขึ้นจากข้อมูล SweetIQ ของคุณPower BI allows you to analyze and monitor that data, by offering out of box content built from your SweetIQ data. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหน้าความช่วยเหลือชุดเนื้อหา SweetIQ สำหรับ Power BIFor additional details on how to get started, please see the SweetIQ content pack for Power BI help page.

2 มิถุนายน 2015June 2, 2015

 • ในตอนนี้การติดตามสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับแอปฯของคุณใช้งานได้ง่าย ด้วย Power BI และชุดเนื้อหา appFiguresNow tracking important statistics about your apps is easy with Power BI and the appFigures content pack. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและเริ่มต้นใช้งาน ดูเอกสารประกอบสำหรับชุดเนื้อหา appFigures สำหรับ Power BIFor additional details on how to connect and get started, see the documentation for appFigures content pack for Power BI.

28 พฤษภาคม 2015May 28, 2015

 • รับข้อมูลเชิงลึกด่วนลงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้ QuickBooks Online ของคุณโดยใช้ชุดเนื้อหาของเราGet quick insights into your QuickBooks Online account data using our content pack. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและเริ่มต้นใช้งาน ดูเอกสารประกอบสำหรับชุดเนื้อหา QuickBooks Online สำหรับ Power BIFor additional details on how to connect and get started, see the QuickBooks Online content pack for Power BI documentation.

13 พฤษภาคม 2015May 13, 2015

 • คุณสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Azure SQLของคุณได้You can connect directly to data stored in your Azure SQL Database. เราสร้างการสอบถามและส่งการสอบถามไปยังแหล่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานแบบโต้ตอบโดยตรงผ่านฐานข้อมูลของคุณWe dynamically generate and send down queries to the source, allowing you to create interactive reports directly over your database. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถอ่านบล็อกโพสต์และเอกสารประกอบได้You can read the blog post and documentation for more information.

7 พฤษภาคม 2015May 7, 2015

 • เราได้ปรับปรุงลักษณะหน้าตาให้เป็นแบบใหม่ทันสมัย ลักษณะที่โดดเด่นและมีชีวิตชีวา ขณะที่ยังรักษาโฟกัสของคุณที่สิ่งที่สำคัญ นั่นคือ ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของคุณWe updated our look to a new modern design, a look that is fresh and distinctive while keeping your focus on what matters: your data and your insights.

28 เมษายน 2015April 28, 2015

 • ขณะนี้ Power BI พร้อมใช้งานใน44 ภาษาPower BI is now available in 44 languages. อ่านบล็อกโพสต์ของเราเพื่อดูรายการทั้งหมดRead our blog post to see the full list.

23 เมษายน 2015April 23, 2015

 • ตอนนี้คุณสามารถแสดงภาพข้อมูลและสำรวจข้อมูลMicrosoft Dynamics Marketingของคุณด้วยชุดเนื้อหาใหม่ของเราได้แล้ว!You can now visualize and explore your Microsoft Dynamics Marketing data with our new content pack! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถอ่านบล็อกโพสต์ของเราได้You can read our blog post for more information.

15 เมษายน 2015April 15, 2015

 • ตอนนี้คุณสามารถแสดงภาพข้อมูลและสำรวจข้อมูลGoogle Analyticsของคุณด้วยชุดเนื้อหาใหม่ของเราได้แล้ว!You can now visualize and explore your Google Analytics data with our new content pack! ด้วยชุดเนื้อหา Google Analytics คุณจะได้แดชบอร์ด รายงาน และชุดข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกลงในการใช้งานของไซต์ของคุณในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาWith the Google Analytics content pack you will get a dashboard, report and dataset that allow you to gain insights into the usage of your site in the last 6 months. คุณสามารถอ่านบล็อกโพสต์ของเราได้You can read our blog post.
 • ตอนนี้คุณสามารถปักหมุดบัตรทั้งหมด โดยคาดหมายบัตรที่ประกอบด้วย KPI และรูปภาพจากการถามตอบและรายงานต่าง ๆYou can now pin all cards expect those containing KPIs and Images from Q&A and reports
 • ตอนนี้คุณสามารถใช้บัตรในถามตอบโดยใช้วลี 'เป็นบัตร' ที่ส่วนท้ายของการสอบถาม (คิวรี่) ของคุณได้You can now use cards in Q&A by using the phrase 'as card' at the end of your query

31 มีนาคม 2015March 31, 2015

 • แดชบอร์ด GitHub มีภาพใหม่ที่มุ่งเน้นในการสร้างชุมชน การคำนวณที่ดียิ่งขึ้น และเค้าโครงที่ทำงานได้ดีขึ้นGitHub dashboards have new visuals that focus on community building, improved calculations, and improved layout
 • แดชบอร์ด SendGrid มีภาพใหม่และเค้าโครงใหม่เพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้นSendGrid dashboards have new visuals and a new layout to help you find better insights
 • ตอนนี้คุณสามารถใช้แผนภูมิต้นไม้ในถามตอบโดยใช้วลี 'เป็นแผนภูมิต้นไม้' ที่ส่วนท้ายของการสอบถาม (คิวรี่) ของคุณได้You can now use treemaps in Q&A by using the phrase 'as treemap' at the end of your query
 • ตอนนี้คุณสามารถปักหมุด แผนภูมิต้นไม้จากการถามตอบ และรายงานYou can now pin treemaps from Q&A and reports
 • แก้ไขข้อบกพร่องจำนวนมากLots of bug fixes!

25 กุมภาพันธ์ 2015February 25, 2015

 • แก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความน่าเชื่อถือBug fixes and improvements to user experience and reliability.

26 มกราคม 2015January 26, 2015

 • ความสามารถในการใช้งานการบริการและความน่าเชื่อถือได้รับการปรับปรุงผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆService usability and reliability have been improved through various bug fixes.

20142014

11 ธันวาคม 2014December 11, 2014

 • ความน่าเชื่อถือของการรีเฟรชด้วย OneDrive ได้รับการปรับปรุงReliability of refresh with OneDrive has been improved. สถานการณ์บางอย่างที่เวิร์กบุ๊กไม่รีเฟรชจาก OneDrive ได้รับการแก้ไขSome situations where workbooks were not refreshing from OneDrive have been resolved.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

Power BI คืออะไรWhat is Power BI?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่More questions? ลองถามชุมชน Power BITry asking the Power BI Community