แปลง จัดรูปแบบ และสร้างแบบจำลองข้อมูลใน Power BI - เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ Power BI แสดงข้อมูลระดับผู้เชี่ยวชาญและคำตอบเพื่อจัดการกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ Power BI อย่างไรก็ตาม

แปลงและทำข้อมูลให้เป็นรูปร่าง

ภาพรวม

บทช่วยสอน

แนวคิด

วิธีแนะนำ