Mailchimp (ไม่สนับสนุน)

สรุป

รายการ คำอธิบาย
สถานะการเผยแพร่ ไม่สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ -
สนับสนุนชนิดการรับรองความถูกต้องแล้ว -
เอกสารอ้างอิงฟังก์ชัน -

การเลิกใช้

ตัวเชื่อมต่อนี้จะเลิกใช้แล้วและจะไม่ได้รับการสนับสนุนในเร็วๆ นี้ เราขอแนะทางให้คุณปิดการเชื่อมต่อที่มีอยู่โดยใช้ตัวเชื่อมต่อนี้ และอย่าใช้ตัวเชื่อมต่อนี้กับการเชื่อมต่อใหม่