Microsoft Graph (ไม่สนับสนุน)

สรุป

รายการ คำอธิบาย
สถานะการเผยแพร่ ไม่สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ -
สนับสนุนชนิดการรับรองความถูกต้องแล้ว บัญชีองค์กร
เอกสารอ้างอิงฟังก์ชัน -

การเลิกใช้

หมายเหตุ

ตัวเชื่อมต่อนี้จะไม่สนับสนุนเนื่องจากการสิ้นสุดการสนับสนุนบริการของ Microsoft Graph API ความปลอดภัยเชื่อมต่อ เราขอแนะให้ คุณเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อที่มีอยู่โดยใช้ตัวเชื่อมต่อนี้ และอย่าใช้ตัวเชื่อมต่อนี้กับการเชื่อมต่อใหม่