เซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP Business Warehouse

หมายเหตุ

ตัวเชื่อมต่อSAP Business Warehouse (BW) Message Server ได้รับการรับรองแล้วในขณะนี้ว่า SAP BW/4HANA ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020

สรุป

รายการ คำอธิบาย
สถานะการเผยแพร่ ความพร้อมใช้งานทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ Power BI (ชุดข้อมูล)
Power BI (กระแสข้อมูล)
Power Apps (กระแสข้อมูล)
รองรับชนิดการรับรองความถูกต้องแล้ว Windows (เดสก์ท็อป)
ฐานข้อมูล (เดสก์ท็อป)
พื้นฐาน (ออนไลน์)
เอกสารอ้างอิงฟังก์ชัน SapBusinessWarehouse.Cubes
sapbusinesswarehouseexcutionmods.datastream
SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXml
SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip

หมายเหตุ

ความสามารถบางอย่างอาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่ไม่ใช่ความสามารถอื่นเนื่องจากกําหนดการปรับใช้และความสามารถเฉพาะของโฮสต์

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

คุณจะต้องมีบัญชี SAP เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ SAP ในองค์กรของคุณ

คุณสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP Business Warehouse รุ่น 1.0 หรือตัวเชื่อมต่อ SAP Implementation 2.0 Power Query Desktop ได้ ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายการติดตั้งแต่ละเวอร์ชันตามลำดับ คุณสามารถเลือกตัวเชื่อมต่อตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW จากPower BI Desktopได้ เราแนะนาให้คุณใช้ตัวเชื่อมต่อ SAP Implementation 2.0 ถ้าเป็นไปได้

หมายเหตุ

เราขอแนะนวนะให้คุณใช้ตัวเชื่อมต่อ SAP Implementation 2.0 ถ้าเป็นไปได้เพราะมีประสิทธิภาพการดําเนินการ ฟังก์ชันการคํานวณ และการปรับปรุงความน่าเชื่อถือที่สําคัญกว่า 1.0

หมายเหตุ

Power Query Online ใช้ตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW เวอร์ชัน 2.0 ตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เวอร์ชัน 1.0 ของตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW สามารถใช้งานในระดับกลไกจัดการ M ถ้าคุณต้องการใช้งานจริง ๆ

Prerequisites for version 1.0

ในการใช้ตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW เวอร์ชัน 1.0 คุณต้องติดตั้ง ไลบรารี SAP NetWeaver บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูไลบรารี SAP Netweaver จากผู้ดูแลระบบ SAP ของคุณ หรือดูได้โดยตรงจาก ศูนย์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SAP เนื่องจากศูนย์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SAP นั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ่อยครั้ง คำแนะนำการนำทางที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ในเว็บไซต์ดังกล่าวจึงไม่พร้อมใช้งาน ไลบรารี SAP NetWeaver จะรวมอยู่ในการติดตั้งเครื่องมือลูกค้า SAP ด้วย

คุณอาจสามารถค้นหา บันทึกย่อ SAP #1025361 เพื่อให้ได้ตำแหน่งการดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชันล่าสุดได้ ให้แน่ใจว่าระบบโครงสร้างสำหรับไลบรารี SAP NetWeaver (32-bit หรือ 64-bit) ตรงกับการติดตั้ง Power BI Desktop ของคุณ ติดตั้งไฟล์ทั้งหมดรวมเข้สใน SAP NetWeaver RFC SDK ตามบันทึกย่อ SAP

Prerequisites for version 2.0

ในการใช้ตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW เวอร์ชัน 2.0 Power BI Desktop หรือ Power Query Online คุณต้องติดตั้งตัวเชื่อม 3.0 ของ SAP .NET การเข้าถึงการดาวน์โหลดจำเป็นต้องมี S-user ที่ถูกต้อง เชื่อมต่อทีม SAP หลักของคุณ เพื่อรับ ตัวเชื่อม 3.0 ของ SAP .NET คุณสามารถดาวน์โหลด ตัวเชื่อม 3.0 ของ SAP .NET จาก SAP ตัวเชื่อมจะมาในเวอร์ชั่น 32-bit และ 64-bit เลือกเวอร์ชั่นที่ตรงกับการติดตั้ง Power BI Desktop ของคุณ Power Query Online ให้เลือกเวอร์ชัน 64 บิต ขณะนี้ เว็ปไซต์ได้ทำรายการสองเวอร์ชั่นสำหรับเฟรมเวอร์ค .NET 4.0:

 • ตัวเชื่อมต่อ SAP Microsoft .NET 3.0.23.0 Windows 32 บิต (x86) เป็นไฟล์ zip (6,928 KB), 28 พฤษภาคม 2020
 • ตัวเชื่อมต่อ SAP Microsoft .NET 3.0.23.0 Windows 64 บิต (x64) เป็นไฟล์ zip (7,225 KB), 28 พฤษภาคม 2020

เมื่อคุณทำการติดตั้ง ขั้นตอนการตั้งค่าทางเลือก ให้มั่นใจว่าคุณเลือก ติดตั้งการประกอบไปยัง GAC

เลือก เพื่อติดตั้งแอสเซมบลีลงใน GAC

หมายเหตุ

ถ้าคุณต้องการใช้เวอร์ชั่น 1.0 ของตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW คุณต้องใช้ไลบรารี SAP NetWeaver โปรดดูที่ Prerequisites for version 1.0 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเวอร์ชัน 1.0 เราขอแนะว์ใช้ตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW Implementation 2.0 ถ้าเป็นไปได้

รองรับความสามารถ

 • นำเข้า
 • Direct Query
 • การนำไปใช้
  • 2.0 (ต้องมี SAP .NET Connector 3.0)
  • 1.0 (ต้องมี NetWeaver RFC)
 • ขั้นสูง
  • รหัสภาษา
  • โหมดการดำเนินการ
  • ขนาดของชุดงาน
  • คำสั่ง MDX
  • เปิดใช้งานโครงสร้างของคุณลักษณะ

เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ข้อความของ SAP BW จาก Power Query Desktop

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW:

 1. จาก แท็บ หน้าแรก ของPower BI Desktop เลือก รับข้อมูล > SAP Business Warehouse เซิร์ฟเวอร์ ข้อความ

 2. ใส่เซิร์ฟเวอร์ หมายเลขระบบ ID ไคลเอ็นต์ และกลุ่มการเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ตัวอย่างนี้ SAPBWTestServer ใช้เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขระบบของ ID 100 ไคลเอ็นต์ 837 ของ และกลุ่มการเข้าสู่ระบบ PURCHASING ของ

  ส่วนที่เหลือของตัวอย่างนี้จะอธิบายวิธีการนําเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Power Query Desktop ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของ โหมดการเชื่อมต่อ ข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้ DirectQuery เพื่อโหลดข้อมูลของคุณ โปรดดู การใช้เชื่อมต่อ SAP Business Warehouse DirectQuery ใน Power BI

  ตัวอย่างนี้ยังใช้ Implementation ของ ค่าเริ่มต้น 2.0 (ต้องใช้ SAP .NET Connector 3.0) ถ้าคุณต้องการใช้เวอร์ชัน 1 ของตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW เลือก 1.0 (ต้องมี NetWeaver RFC)

  ถ้าคุณต้องการใช้ตัวเลือกขั้นสูงใด ๆ ของตัวเชื่อมต่อนี้เพื่อปรับแต่งคิวรีของคุณ ไปที่ ใช้ตัวเลือกขั้นสูง

  เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง

  ใส่ข้อมูลSAP Business Warehouse Message Server

 3. เมื่อเข้าถึงฐานข้อมูลเป็นครั้งแรก SAP BW Message Server ต้องใช้ข้อมูลรับรองผู้ใช้ฐานข้อมูล Power Query Desktop เสนอโหมดการรับรองความถูกต้องสองโหมดจากชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของการเชื่อมต่อ SAP BW (ฐานข้อมูล) Windows — ตัว (การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว) การรับรองตัวตน SAML ยังไม่สนับสนุนในขณะนี้ เลือก Windows****หรือ ฐานข้อมูล ถ้าคุณเลือกการรับรองความถูก ต้อง ฐานข้อมูล ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณเลือกการรับรองความถูก Windows นี้ ให้ไปที่ รับรอง Windowsตัวตนและการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อWindowsการตรวจสอบสิทธิ์

  ใส่ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ข้อความ

  จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้อง ให้ไปที่ การรับรองความถูกต้องด้วยแหล่งข้อมูล

 4. จาก กล่องโต้ตอบ ตัวนําทาง เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ เมื่อคุณเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการจากเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบตัว นํา ทางจะสร้างตัวอย่างของตารางผลลัพธ์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําทาง SAP BW Message Server วัตถุคิวรีPower Query ไปที่ นําทางวัตถุคิวรี

  มุมมองตัวนําทางเซิร์ฟเวอร์ข้อความPower Query Desktop

 5. จาก กล่องโต้ตอบ ตัว นําทาง คุณสามารถแปลงข้อมูลในเขตข้อมูลตัวแก้ไข Power Queryด้วย การเลือก แปลงข้อมูล หรือโหลดข้อมูลโดย เลือก โหลด

เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ข้อความของ SAP BW จากPower Query Online

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความของ SAP BW จาก Power Query Online:

 1. จาก หน้า แหล่งข้อมูล ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW

 2. ใส่เซิร์ฟเวอร์ หมายเลขระบบ ID ไคลเอ็นต์ และกลุ่มโลโก้ของเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ตัวอย่างนี้ SAPBWTestServer ใช้เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขระบบของ ID 100 ไคลเอ็นต์ 837 ของ และกลุ่มการเข้าสู่ระบบ PURCHASING ของ

 3. เลือก เกตเวย์ข้อมูลภายใน องค์กรที่คุณต้องการใช้เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล

 4. ตั้งค่า ชนิดการรับรองความถูก ต้อง เป็น พื้นฐาน ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

  การลงชื่อเข้าใช้แบบออนไลน์ของเซิร์ฟเวอร์ข้อความของ SAP BW

 5. คุณยังสามารถเลือกจากชุดของตัวเลือก ขั้นสูงเพื่อปรับแต่ง คิวรีของคุณ

 6. เลือก ถัดไป เพื่อเชื่อมต่อ

 7. จาก กล่องโต้ตอบ ตัวนําทาง เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ เมื่อคุณเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการจากเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบตัว นํา ทางจะสร้างตัวอย่างของตารางผลลัพธ์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําทาง SAP BW Message Server วัตถุคิวรีPower Query ไปที่ นําทางวัตถุคิวรี

 8. จาก กล่องโต้ตอบ ตัว นําทาง คุณสามารถแปลงข้อมูลในบานหน้าต่างตัวแก้ไข Power Queryด้วย การเลือก แปลง ข้อมูล

  มุมมองตัวนําทางเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP BW Power Query Online

นอกจากนี้ โปรดดู