ข้อมูลการอ้างอิงสำหรับฟังก์ชันของ Power Query M

การอ้างอิงฟังก์ชัน Power Query M ประกอบด้วยบทความสำหรับฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันที่มากกว่า 700 บทความอ้างอิงที่คุณเห็นที่นี่บน docs.microsoft.com จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากความช่วยเหลือในผลิตภัณฑ์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันและวิธีการทำงานในนิพจน์ให้ดู ทำความเข้าใจฟังก์ชัน Power Query M

ฟังก์ชันตามประเภท