SharePoint.Contents

ไวยากรณ์

SharePoint.Contents(url as text, optional options as nullable record) as table

เกี่ยวกับ

แสดงตารางที่มีแถวสำหรับแต่ละโฟลเดอร์และเอกสารที่พบในไซต์ SharePoint ที่ระบุ url แต่ละแถวประกอบด้วยคุณสมบัติของโฟลเดอร์หรือไฟล์และลิงก์ไปยังเนื้อหา options อาจมีการระบุเพื่อควบคุมตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ApiVersion : จำนวน (14 หรือ 15) หรือข้อความ " อัตโนมัติ " ที่ระบุเวอร์ชัน SharePoint API ที่จะใช้สำหรับไซต์นี้ เมื่อไม่ได้ระบุ จะใช้ API เวอร์ชัน 14 เมื่อระบุ อัตโนมัติ ระบบจะค้นพบเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ ถ้าเป็นไปได้ มิฉะนั้น ค่าเริ่มต้นของเวอร์ชันจะเป็น 14 ไซต์ SharePoint ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องการอย่างน้อยเวอร์ชันที่ 15