ตัวช่วยสร้างการติดตั้งโทรศัพท์มือถือ

 

_นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu_

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-05-10

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างนี้เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับเป็นแบบส่วนตัวในการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตให้เข้าถึงบัญชีของคุณ

ถ้าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ของคุณสนับสนุน Exchange ActiveSync (หรือที่เรียกว่าอีเมล Exchange), POP3 และ IMAP4 คุณสามารถเลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการจะติดตั้งได้ Exchange ActiveSync ได้รับการออกแบบให้ทำข้อมูลอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และข้อมูอื่นๆ ให้ตรงกัน บัญชี POP3 และ IMAP4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งและรับข้อความอีเมล เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่เห็นส่วนติดต่อผู้ใช้ของตัวช่วยสร้างขณะดูเพจนี้ แสดงว่าคุณไม่ได้ดูเพจนี้จากเว็บไซต์ Help.Outlook.com เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้าง ให้ไปที่ ตัวช่วยสร้างวิธีใช้การตั้งค่าอีเมล ที่เว็บไซต์ Help.Outlook.com

SelfHelp_Main_Section

[config id="LightVersion"] คุณลักษณะต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ

[config id="SelfHelpStateURL" text="การเชื่อมโยงไปยังวิธีใช้ด้วยตนเองนี้ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน"]

[config id="HelpTopicURL" text="การเชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้นี้โดยตรง"]

[config id="TextBoxPrompt" text="โปรดทำการเลือก"]

[config id="SolutionTopicIntro" text="หัวข้อวิธีใช้ที่คุณต้องการจะอยู่ด้านล่างนี้ โดยยึดตามคำตอบของคุณด้านบน"]

[sh1 id="root" label="เลือกระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของคุณ"]

[sh2 text="Windows Phone หรือ Windows Mobile" label="คุณต้องการทำอะไร"]

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล Microsoft Exchange บน Windows Phone ของคุณ"]ตั้งค่าอีเมล Exchange ActiveSync บน Windows Phone

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บน Windows Phone"]ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บน Windows Phone

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล Exchange ActiveSync E-Mail บน Windows Mobile 6.5"]การตั้งค่าอีเมล Exchange ActiveSync บน Tilt

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บน Windows Mobile 6.5"]การตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บน Tilt

[sh2 text="iOS (Apple iPhone, iPad หรือ iPod Touch)" label="คุณต้องการจะทำอะไร"]

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล Microsoft Exchange บน Apple iPhone, iPad หรือ iPod Touch "]การตั้งค่าอีเมล Microsoft Exchange บน iPhone, iPad หรือ iPod Touch ของ Apple

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บน Apple iPhone, iPad หรือ iPod Touch"]การตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP ใน Apple iPhone

[sh2 text="Symbian OS (Nokia)" label="คุณต้องการทำอะไร"]

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล Microsoft Exchange บนโทรศัพท์ Nokia ของคุณ"]การตั้งค่าอีเมล Exchange ActiveSync บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Nokia

[sh2 text="Android" label="คุณต้องการทำอะไร"]

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล Microsoft Exchange บนโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android"]การตั้งค่าอีเมลของคุณบน Android G1

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บนโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android"]การตั้งค่าอีเมล POP และ IMAP บน Andriod G1

[sh2 text="BlackBerry" label="คุณต้องการทำอะไร"]

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมลบน BlackBerry"]การตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บน BlackBerry Curve

[sh2 text="Amazon Kindle Fire" label="คุณต้องการทำอะไร"]

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมลบน Amazon Kindle Fire"]ตั้งค่าอีเมลบน Amazon Kindle Fire

[sh2 text="อื่นๆ" label="คุณต้องการทำอะไร"]

[sh3 text="ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บนโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้"]การตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP ในโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

SelfHelp_LightVersionText_Section