ตัวช่วยสร้างวิธีใช้การตั้งค่าอีเมล

 

_นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu_

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2013-01-10

ตอบคำถามสองถึงสามข้อเกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ แล้วเราจะสร้างหัวข้อที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอีเมลของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยยึดตามคำตอบของคุณ

tipเคล็ดลับ:
ถ้าคุณไม่เห็นส่วนติดต่อผู้ใช้ของตัวช่วยสร้างขณะดูหน้านี้ แสดงว่าคุณไม่ได้ดูหน้านี้จากเว็บไซต์ Help.Outlook.com เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้าง ให้ไปที่ ตัวช่วยสร้างวิธีใช้การตั้งค่าอีเมล ที่เว็บไซต์ Help.Outlook.com

SelfHelp_Main_Section

[config id="LightVersion"] การอ้างอิงการตั้งค่าอีเมล: ข้อความเท่านั้น

[config id="SelfHelpStateURL" text="ลิงก์ไปยังวิธีใช้ด้วยตนเองนี้ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน"]

[config id="HelpTopicURL" text=""]

[config id="TextBoxPrompt" text="โปรดทำการเลือก"]

[sh1 id="root" label="คุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณอย่างไร"]

[sh2 text="การใช้เว็บเบราว์เซอร์"]วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์

[sh2 text="การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตที่สนับสนุนโปรแกรมอีเมล (โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Google Android, Apple iPhone, IPod Touch หรือ iPad, Windows Phone, Kindle Fire, อุปกรณ์ที่ใช้ Symbian)"]ตัวช่วยสร้างการติดตั้งโทรศัพท์มือถือ

[sh2 text="การใช้การเข้าถึงด้วยเสียงหรือการกดปุ่มจากโทรศัพท์"]การเข้าถึงจดหมายเสียง อีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อบนการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือด้วย Outlook Web App

[sh2 text="การใช้โปรแกรมอีเมล Windows" label="โปรแกรมอีเมล Windows โปรแกรมใดที่คุณต้องการตั้งค่า"]

[sh3 text="Outlook 2010 หรือ Outlook 2013"]ตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013

[sh3 text="Outlook 2007"]การตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2007

[sh3 text="Outlook 2003"]การตั้งค่า Outlook 2003 สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

[sh3 text="Windows 8 Mail"]ตั้งอีเมลโดยใช้ Windows 8 Mail App

[sh3 text="Windows Live Mail เวอร์ชัน 2009"]ตั้งค่า Windows Live Mail เวอร์ชัน 2009 สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

[sh3 text="Windows Live Mail 2011"]การตั้งค่า Windows Live Mail 2011 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Windows Mail"]การตั้งค่า Windows Mail สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Outlook Express"]การตั้งค่า Outlook Express สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 2.0"]การตั้งค่า Mozilla Thunderbird 2.0 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 3.0"]การตั้งค่า Mozilla Thunderbird 3.0 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 8.0"]การตั้งค่า Mozilla Thunderbird 8.0 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="โปรแกรมอีเมลอินเทอร์เน็ตอื่นที่สนับสนุน IMAP หรือ POP"]การเข้าถึงบัญชีของคุณโดยใช้โปรแกรมอีเมล IMAP หรือ POP

[sh3 text="ฉันไม่แน่ใจว่าควรใช้โปรแกรม Windows โปรแกรมใด ฉันต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ที่ฉันสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของฉันก่อนที่ฉันจะเลือกโปรแกรม"]โปรแกรมอีเมลและคุณลักษณะที่สนับสนุน

[sh2 text="การใช้โปรแกรมอีเมล Macintosh" label="โปรแกรมอีเมล Macintosh โปรแกรมใดที่คุณต้องการตั้งค่า"]

[sh3 text="Outlook 2011 for Mac"]การตั้งค่า Outlook สำหรับ Mac 2011 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Entourage 2008, Web Services Edition"]การตั้งค่า Entourage 2008, Web Services Edition สำหรับบัญชีของคุณ

[sh3 text="Entourage 2004 หรือ Entourage 2008 ที่ไม่มีการอัปเดต Web Services Edition"]การตั้งค่า Entourage for Mac OS X สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

[sh3 text="Mac Mail"]การตั้งค่า Mail for Mac OS X สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

[sh3 text="Mac Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard"]การตั้งค่าการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณโดย Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 2.0"]การตั้งค่า Mozilla Thunderbird 2.0 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 3.0"]การตั้งค่า Mozilla Thunderbird 3.0 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 8.0"]การตั้งค่า Mozilla Thunderbird 8.0 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

[sh3 text="Entourage 2004"]การตั้งค่า Entourage for Mac OS X สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

[sh3 text="โปรแกรมอีเมลอินเทอร์เน็ตอื่นที่สนับสนุน POP หรือ IMAP"]การเข้าถึงบัญชีของคุณโดยใช้โปรแกรมอีเมล IMAP หรือ POP

[sh3 text="ฉันไม่แน่ใจว่าควรใช้โปรแกรม Macintosh โปรแกรมใด ฉันต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ที่ฉันสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของฉันก่อนที่ฉันจะเลือกโปรแกรม"]โปรแกรมอีเมลและคุณลักษณะที่สนับสนุน

[sh2 text="ฉันไม่แน่ใจว่าควรใช้โปรแกรมอีเมลโปรแกรมใด ฉันต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ที่ฉันสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของฉันก่อนที่ฉันจะเลือกโปรแกรม"]โปรแกรมอีเมลและคุณลักษณะที่สนับสนุน

SelfHelp_LightVersionText_Section