เอกสาร Microsoft Stream

เริ่มใช้งานการอัปโหลด การจัดประเภท และการแชร์วิดีโอของคุณ ด้วย Microsoft Stream

บทช่วยสอนทีละขั้นตอน

เรียนรู้วิธีการการใช้ Microsoft Stream อย่างชำนาญ:

ภาพรวมของ Microsoft Stream