เปิดใช้งานการสตรีม Microsoft สำหรับทุกคนในองค์กรEnable Microsoft Stream for everyone in the organization

พนักงานขององค์กรของคุณไม่สามารถใช้บริการสตรีมได้จนกว่าบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาจะได้รับสิทธิ์การใช้งานEmployees of your organization can't use the Stream service until their accounts have been licensed. คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสตรีมให้กับผู้ใช้แต่ละรายไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบริการด้วยตนเองYou can assign Stream licenses to them so each user does not have to manually sign up for the service. คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Microsoft ๓๖๕เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานYou must be an Microsoft 365 Global admin to assign licenses.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ใน Microsoft ๓๖๕ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสตรีมได้Learn more about how to assign licenses to users in Microsoft 365 so that users can access Stream.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบล็อกสตรีมสำหรับผู้ใช้ให้ดูที่การบล็อกผู้ใช้จากการใช้สตรีมFor information on how to block Stream for users, see Block users from using Stream.

ดูเพิ่มเติมSee also

บล็อกการลงชื่อเข้าใช้สำหรับสตรีมBlock sign-ups for Stream

ทำความเข้าใจการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวUnderstand privacy settings

เริ่มต้นใช้งานGet started