จัดการสิทธิ์การใช้งาน Microsoft StreamManage Microsoft Stream licenses

หมายเหตุ

คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลผู้เช่า Office ๓๖๕หรือมีบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการจัดการผู้ใช้เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานสตรีมYou need to be an Office 365 Tenant Admin or have the Global admin or User management admin role to assign Stream licenses. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูเกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Office ๓๖๕For more information, see About Office 365 admin roles.

คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับบัญชีผู้ใช้ที่มี Office ๓๖๕ PowerShellYou can assign licenses to user accounts with Office 365 PowerShell.

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มสิทธิ์การใช้งานให้กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่Use these steps to add a license to an existing user account. เรียนรู้วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้และมอบหมายสิทธิ์การใช้งานในเวลาเดียวกันLearn how to add a user account and assign a license at the same time

ดูเพิ่มเติมSee also