แก้ไขปัญหาการบันทึกโดยใช้แอพมือถือของ Microsoft StreamTroubleshoot a recording using the Microsoft Stream mobile app

การแก้ไขปัญหาการบันทึกด้วย iPhoneTroubleshooting recording issues with an iPhone

[เพิ่มบทนำ][add intro.]

  1. XxxXXX

  2. XxxXXX

การแก้ไขปัญหาการบันทึกด้วยโทรศัพท์ AndroidTroubleshooting recording issues with an Android phone

[เพิ่มบทนำ][add intro].

  1. XxxXXX

  2. XxxXXX

เราชอบที่จะได้ยินจากคุณWe’d love to hear from you

ใช้เครื่องมือคำติชมโดยการเขย่าอุปกรณ์ของคุณหรือไปที่การตั้งค่า > ข้อคิดเห็น Helpand > แชร์ความคิดเห็นUse the feedback tool by shaking your device or going to Settings > Helpand Feedback > Share feedback.

อีเมล:Email:

ดูเพิ่มเติมSee also