เอกสารผู้ดูแลระบบ Microsoft สตรีมและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

Microsoft Stream ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งการควบคุมสตรีมสําหรับการสื่อสารวิดีโอที่ง่ายและปลอดภัยในสถานที่ทํางานของพวกเขา

เริ่มต้นใช้งาน

Quickstart

มีอะไรใหม่บ้าง

การอ้างอิง

การจัดการดูแล

ภาพรวม

วิธีแนะนำ

Learn

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายและข้อมูล

ภาพรวม

ปรับใช้

วิธีแนะนำ