แสดงหน้าต่างการบันทึกการเลื่อนสำหรับวิดีโอในกระแสข้อมูลของ MicrosoftShow a scrolling transcript window for a video in Microsoft Stream

จากหน้าเล่นของวิดีโอสตรีม Microsoft คุณสามารถดูหน้าต่างบันทึกการเลื่อนเพื่อให้คุณสามารถนำทางและติดตามเนื้อหาที่พูดของวิดีโอได้อย่างง่ายดายFrom the playback page of any Microsoft Stream video, you can view a scrolling transcript window so you can easily navigate and follow along with the spoken content of a video.

หมายเหตุ

ถ้าคุณเลื่อนหน้าต่างบันทึกจะหยุดการเลื่อนอัตโนมัติIf you scroll the transcript window, it will stop automatic scrolling.

  1. ในกระแสข้อมูลให้ไปที่วิดีโอแล้วคลิกดูการตั้งค่าIn Stream, go to a video, and click View settings.

  2. คลิกแสดงการบันทึกClick Show transcript.

    โหมดการบันทึก