ติดตามสถานีในกระแสข้อมูลของ MicrosoftFollow channels in Microsoft Stream

ติดตามและเลิกติดตามช่องเพื่อให้คุณสามารถเก็บข้อมูลล่าสุดที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการดูได้Follow and unfollow channels so you can be kept up to date with the content you want to see.

ติดตาม/เลิกติดตามจากรายการช่องสัญญาณFollow/unfollow from the list of channels

ค้นหาสถานีที่คุณต้องการติดตามโดยใช้กล่องค้นหาในแถบนำทางหรือจากหน้าค้นหาโดยตรงSearch for the channel you want to follow by using the search box in the navigation bar or directly from the search page.

เมื่อคุณพบช่องที่คุณสนใจต่อไปให้คลิกทำตามWhen you find a channel you're interested in following, click Follow.

  • หลังจากที่คุณคลิกติดตามปุ่มจะบอกต่อไปนี้After you click Follow, the button will say Following. เมื่อต้องการเลิกติดตามช่องสัญญาณให้คลิกต่อไปนี้To unfollow a channel, click Following.

ทำตามช่อง

ติดตาม/เลิกติดตามจากช่องที่เลือกFollow/unfollow from the selected channel

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามสถานีจากหน้าสถานีได้ด้วยYou can also follow a channel from its channel page. จากหน้าสถานีภายใต้คำอธิบายช่องให้คลิกติดตามFrom a channel page, under the channel description, click Follow. ทำตามจะเปิดต่อไปนี้Follow will turn to Following.

  • เมื่อต้องการเลิกติดตามช่องสัญญาณให้คลิกต่อไปนี้To unfollow the channel, click Following.

ทำตามช่อง

ดูช่องสัญญาณที่คุณกำลังติดตามView channels that you are following

คุณสามารถดูสถานีทั้งหมดที่คุณกำลังติดตามได้จากโฮมเพจของการส่งกระแสข้อมูลของ Microsoft โดยการนำทางไปยังหน้าสถานีที่ติดตามYou can see all the channels that you are currently following from the Microsoft Stream home page by navigating to the Followed channels page.

  • ในแถบนำทางของกระแสข้อมูลให้ไปที่ > เนื้อหาของฉัน****ช่องต่อไปนี้In the Stream navigation bar, go to My content > Following channels.

    ช่องต่อไปนี้

อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถเข้าถึงช่องที่คุณติดตามได้จากโฮมเพจ:Alternatively, you can access your followed channels from the home page:

  1. ในแถบนำทางของกระแสข้อมูลให้คลิกสตรีมเพื่อไปที่หน้าแรกของคุณIn the Stream navigation bar, click Stream to go to your home page.

    ช่องต่อไปนี้

  2. เลื่อนหน้าลงมาจนกว่าคุณจะเห็นส่วนช่องที่ติดตามเพื่อดูสถานีที่คุณกำลังติดตามScroll down the page until you see the Followed Channels section to see channels you are following.

กระแสข้อมูลของ Microsoft จะแสดงถึงสี่ช่องในส่วนนี้Microsoft Stream displays up to four channels in this section. หากต้องการดูส่วนที่เหลือให้คลิกดูเพิ่มเติมTo see the rest, click See More.

ช่องต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติมSee also