จำกัดผู้ที่สามารถสร้างสถานีทั่วทั้งองค์กรในกระแสข้อมูลของ MicrosoftRestrict who can create organization-wide channels in Microsoft Stream

ในฐานะองค์กรคุณอาจต้องการจำกัดผู้ที่สามารถอัปโหลดการสร้างช่องสัญญาณทั่วทั้งองค์กรในกระแสข้อมูลAs an organization you may want to limit who can upload create organization-wide channels in Stream. โดยค่าเริ่มต้นทุกคนสามารถสร้างช่องทางทั่วทั้งองค์กรBy default, everyone can create organization-wide channels.

คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลกระแสข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้You need to be a Stream admin to change this setting.

  1. ในกระแสข้อมูลไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าผู้ดูแลระบบไอคอนIn Stream, go to Settings Settings icon > Admin settings

    เมนูการตั้งค่าที่จะได้รับการส่งกระแสข้อมูลผู้ดูแลระบบ

  2. ตั้งค่าการสร้าง > เนื้อหาจำกัดการสร้างช่อง companywideเป็นเปิดSet Content creation > Restrict companywide channel creation to On.

    สตรีม-การจำกัด-อัป

    หมายเหตุ

    เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้พนักงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างช่องสัญญาณทั่วทั้งองค์กรใหม่When this setting is enabled, employees will not be allowed to create new organization-wide channels. อย่างไรก็ตามช่องสัญญาณทั่วทั้งองค์กรที่สร้างไว้ก่อนหน้าจะยังคงอยู่ในระบบและไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติHowever, any previously created organization-wide channels will remain in the system and not be automatically deleted.

ดูเพิ่มเติมSee also