การแก้ไขปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft StreamTroubleshooting signing in to Microsoft Stream

ลักษณะSymptoms

เมื่อคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Stream ใน microsoft Edge, Chrome, Safari, iOS หรือ Internet Explorer เบราว์เซอร์ของคุณอาจวนรอบอย่างต่อเนื่องและคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เนื่องจากคุณไม่ได้ login.microsoftonline.com หรือไม่ได้รับอนุญาตWhen you try to sign in to Microsoft Stream in Microsoft Edge, Chrome, Safari, iOS, or Internet Explorer, your browser may continually loop and you can never sign in because you do not have login.microsoftonline.com or it is not allowed.

สาเหตุCauses

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าองค์กรของคุณใช้ไซต์ที่เชื่อถือได้และไม่เปิดใช้งานคุกกี้หรือ Url ของบริษัทอื่นรวมถึง Microsoft StreamThis issue occurs if your organization uses Trusted Sites and doesn't enable third-party cookies or URLs, including Microsoft Stream. ในกรณีนี้แอปพลิเคชันการสตรีมบนเว็บไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เนื่องจากไม่ได้เปิดใช้งานไซต์ที่เชื่อถือได้สำหรับสตรีมIn this case, the Stream web-based application cannot sign in, as the trusted sites for Stream are not enabled.

ข้อสำคัญ

แอปและบริการของ microsoft ๓๖๕จะไม่สนับสนุน Internet Explorer 11 เริ่มต้นวันที่17สิงหาคม๒๐๒๑ (ทีม Microsoft จะไม่สนับสนุน Internet Explorer 11 ก่อนหน้านี้เริ่มต้น30พฤศจิกายน๒๐๒๐)Microsoft 365 apps and services will not support Internet Explorer 11 starting August 17, 2021 (Microsoft Teams will not support Internet Explorer 11 earlier, starting November 30, 2020). เรียนรู้เพิ่มเติมLearn more. โปรดทราบว่า Internet Explorer 11 จะยังคงอยู่ในเบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนPlease note that Internet Explorer 11 will remain a supported browser. Internet Explorer 11 เป็นคอมโพเนนต์ของระบบปฏิบัติการ Windows และเป็น ไปตามนโยบายวัฏจักร ของผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้งInternet Explorer 11 is a component of the Windows operating system and follows the Lifecycle Policy for the product on which it is installed.

ละเอียดResolution

เปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหรือวัตถุ ' นโยบายกลุ่ม ' (GPO)Change your browser settings using administrator rights or a Group Policy object (GPO).

Internet ExplorerInternet Explorer

 1. ในหน้าต่างตัวเลือกอินเทอร์เน็ตให้เลือกความเป็นส่วนตัวและขั้นสูงIn the Internet Options window, select Privacy and Advanced.

 2. เลือกยอมรับคุกกี้ของบริษัทอื่นและคุกกี้ของบริษัทอื่นแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้คุกกี้เซสชันเสมอSelect Accept for First-party Cookies and Third-party Cookies, and select the Always allow session cookies check box.

  การตั้งค่า internet Explorer

 3. ในหน้าต่างตัวเลือกอินเทอร์เน็ตให้เลือกSecurityไซต์ไซต์ที่ > เชื่อถือได้ > Sitesด้านความปลอดภัยIn the Internet Options window, select Security > Trusted Sites > Sites.

 4. เพิ่มไซต์ต่อไปนี้:Add the following sites:

  • [*.] microsoft.com[*.]microsoft.com
  • [*.] microsoftonline.com[*.]microsoftonline.com
  • [*.] microsoftstream.com[*.]microsoftstream.com

Microsoft EdgeMicrosoft Edge

 1. ในหน้าต่างการตั้งค่าขอบให้เลือกสิทธิ์สำหรับไซต์และคุกกี้และข้อมูลไซต์In the Edge Settings window, select Site permissions and Cookies and site data.

 2. เปิด อนุญาตไซต์เพื่อบันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้ (แนะนำ) และตรวจสอบให้แน่ใจว่า บล็อกคุกกี้ของบริษัท อื่นปิดใช้งานอยู่Turn on Allow sites to save and read cookie data (recommended) and make sure Block third-party cookies is turned off.

 3. ในหน้าต่างเดียวกันภายใต้ อนุญาตให้เลือก add เมื่อต้องการเพิ่มไซต์ต่อไปนี้:In the same window, under Allow, select Add to add the following sites:

  • [*.] microsoft.com[*.]microsoft.com
  • [*.] microsoftonline.com[*.]microsoftonline.com
  • [*.] microsoftstream.com[*.]microsoftstream.com

  การเพิ่มการตั้งค่าไซต์ใน Edge

Google ChromeGoogle Chrome

 1. ในหน้าต่างการตั้งค่า Chrome ให้คลิกการตั้งค่าไซต์ > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจากนั้นเลือกคุกกี้และข้อมูลไซต์In the Chrome Settings window, click Site settings > Privacy and security section, then select Cookies and site data.

 2. เลือก อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า บล็อกคุกกี้ของบริษัทอื่น ไม่ได้ถูกเลือกไว้Select Allow all cookies and make sure Block third-party cookies is not selected.

 3. ในหน้าต่างเดียวกันภายใต้ไซต์มากกว่าสามารถใช้คุกกี้ได้เสมอให้เลือกเพิ่มIn the same window, under Sites than can always use cookies, select Add.

 4. เพิ่มแต่ละไซต์ต่อไปนี้แยกกันและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก คุกกี้ทั้งหมดในกล่องกาเครื่องหมายไซต์นี้เท่านั้น :Add each of the following sites separately, and make sure you select the All cookies, on this site only checkbox:

  • [*.] microsoft.com[*.]microsoft.com
  • [*.] microsoftonline.com[*.]microsoftonline.com
  • [*.] microsoftstream.com[*.]microsoftstream.com

  การเพิ่มการตั้งค่าไซต์ใน Chrome

SafariSafari

 1. ในหน้าต่างการตั้งค่า safari ให้เลื่อนลงแล้วSafariเลือก > การกำหนดลักษณะSafariIn the Safari Settings window, scroll down and select Safari > Preferences.

 2. คลิก ความเป็นส่วนตัวจากนั้นเลือก ป้องกันการติดตามข้ามไซต์ เพื่อปิดใช้งานClick Privacy, then select Prevent cross-site tracking to disable it.

  การเพิ่มการตั้งค่าไซต์ใน Safari

iOSiOS

 1. ไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนลงมาแล้วเลือกSafariGo to Settings, then scroll down and select Safari.

 2. ภายใต้ส่วนความปลอดภัย & ความเป็นส่วนตัวให้เลือก ป้องกันการติดตามข้ามไซต์ เพื่อปิดใช้งานUnder the Privacy & Security section, select Prevent cross-site tracking to disable it.

  เพิ่มการตั้งค่าไซต์ใน iOS

หมายเหตุ

คุณควรตรวจสอบความถูกต้องและเปิดใช้งาน Url ที่เชื่อถือได้ทั้งหมดสำหรับทีมและตรวจสอบความต้องการในบทความนี้: url ของ Office ๓๖๕และช่วงที่อยู่ IPIt's always good to validate and enable all trusted URLs for Teams and review the requirements in this article: Office 365 URLs and IP address ranges.

ข้อมูลเพิ่มเติมMore information

ถ้าวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:If these workarounds don’t resolve your problem, do one of the following:

 • เมื่อต้องการออกจากข้อคิดเห็นให้เราให้คลิกกล่องที่ ไม่มี ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ ในส่วนด้านล่างแล้วพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณTo leave us a comment, click the No box in the Was this information helpful? section below, and type your comment.

 • เมื่อต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายสนับสนุนให้คลิกปุ่ม ติดต่อเรา ที่ด้านล่างTo talk to a support representative, click the Contact us button below.

 • เมื่อต้องการรับความช่วยเหลือจากชุมชน Office ให้คลิก ถามชุมชนที่ ด้านล่างTo get help from the Office community, click Ask the community below.

 • เมื่อต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้และการแก้ไขปัญหาทั่วไปของ Windows 10 ให้ดู ที่: ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Windows 10 หรือไม่To get more information about general Windows 10 Help and troubleshooting, see: Need help with Windows 10?