SecurityBaseline

Kategoriler

  • Güvenlik

Çözümler

  • Güvenlik ve Denetim
  • Securitycenter
  • SecurityCenterFree

Kaynak türleri

  • Sanal makineler
  • VMware
  • Azure Stack HCI
  • System Center Virtual Machine Manager
  • Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Sütunlar

Sütun Tür Description
ActualResult string
AnalyzeOperation string
AnalyzeResult string
AssessmentId string
AzId string
BaselineRuleType string
BaselineType string
CceId string
Bilgisayar string
BilgisayarOrtam string
Description dize
ExpectedResult string
ManagementGroupName string
OSName string
Kaynak string
adlı yönetilen örnek, string
_ResourceId string Kaydın ilişkili olduğu kaynağın benzersiz tanımlayıcısı
ResourceId string
ResourceProvider string
ResourceType string
RuleSetting string
Kural Azlığı string
SitePath string
SourceComputerId string
SourceSystem string
kaynak grubundaki string
_SubscriptionId string Kaydın ilişkili olduğu abonelik için benzersiz tanımlayıcı
TimeGenerated datetime
Tür string Tablonun adı