Kategoriye göre düzenlenmiş Azure İzleyici Günlükleri tablo başvurusu

Uygulamalar

Denetim

Azure İzleyici

Azure Kaynakları

Azure Sanal Masaüstü

Kapsayıcılar

Veritabanları

Desktop Analytics

BT & Yönetim Araçları

Güvenlik

Sanal Makineler

İş yükleri