WindowsFirewall

Kategoriler

  • Güvenlik

Çözümler

  • Güvenlik ve Denetim
  • WindowsFirewall

Kaynak türleri

  • Sanal makineler
  • VMware
  • Azure Stack HCI
  • System Center Virtual Machine Manager
  • Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Sütunlar

Sütun Tür Description
communicationDirection string
Bilgisayar string
Güvenilirlik string
Description dize
DestinationIP string
DestinationPort int
FirewallAction string
FirstReportedDateTime string
FullDestinationAddress string
IndicatorThreatType string
Bilgi string
Isactive string
LastReportedDateTime string
MaliciousIP string
MaliciousIPCountry string
MaliciousIPLatitude real
MaliciousIPLongitude real
ManagementGroupName string
Protokol string
RemoteIP string
RequestSizeInBytes long
_ResourceId string Kaydın ilişkili olduğu kaynağın benzersiz tanımlayıcısı
Önem Derecesi int
SourceIP string
SourcePort int
SourceSystem string
_SubscriptionId string Kaydın ilişkili olduğu abonelik için benzersiz tanımlayıcı
TimeGenerated datetime
TLPLevel string
Tür string Tablonun adı