Birden çok etki alanı ortamında yeni Exchange Server 2010 posta kutusu veritabanı oluşturulamıyor

Özgün KB numarası:   977960

Belirtiler

Birden çok etki alanı ortamında bir posta kutusu veritabanı oluşturup bir Microsoft Exchange Server 2010 sunucusunda posta kutusu veritabanını oluşturduğunuzda, posta kutusu veritabanı takma işlemi başarısız olur. Ayrıca, Exchange Yönetim konsolunda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Failed to mount database ' <test3> '.

 <test3>
Failed Error: Couldn't mount the database that you specified. Specified database:
  <test3> ; Error code: An Active Manager operation failed. Error: The database action failed. Error: Operation failed with message: MapiExceptionNotFound: Unable to mount database. (hr=0x8004010f, ec=-2147221233) [Database: <test3> , Server:
  <Servername> ]. An Active Manager operation failed. Error: The database action failed. Error: Operation failed with message: MapiExceptionNotFound: Unable to mount database. (hr=0x8004010f, ec=-2147221233) [Database: <test3> , Server:
  <Servername>

An Active Manager operation failed. Error: Operation failed with message: MapiExceptionNotFound: Unable to mount database. (hr=0x8004010f, ec=-2147221233) [Server: e14mbxndb2.Enterprise.emory.net] MapiExceptionNotFound: Unable to mount database. (hr=0x8004010f, ec=-2147221233)

Exchange Yönetim Kabuğu 'nda bir komut kullanarak posta kutusu veritabanını bağlarsınız, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

[PS] C:\Windows\system32>New-MailboxDatabase -EdbFilePath <FilePath> -LogFolderPath <FolderPath> -Server <ServerName> -Name <DatabaseName> Active Directory operation failed on <Mailbox>. This error is not retriable. Additional information: The name reference is invalid. This may be caused by replication latency between Active Directory domain controllers. Active directory response: 000020B5: AtrErr: DSID-03152392, #1: 0: 000020B5: DSID-03152392, problem 1005 (CONSTRAINT_ATT_TYPE), data 0, Att 200f4 (homeMDB) + CategoryInfo : NotSpecified: (0:Int32) [New-MailboxDatabase], ADOperationException + FullyQualifiedErrorId : 8022381D,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.NewMailboxDatabase

Ayrıca, uygulama günlüğünde günlüğe aşağıdaki olay kaydedilir:

Log Name:   Application Source:    MSExchange Configuration Cmdlet - Remote Management Event ID:   4 Task Category: General Level:     Error Keywords:   Classic Description: (PID 8136, Thread 2652) Task New-MailboxDatabase writing error when processing record of index 0. Error: Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADOperationException: Active Directory operation failed on <Mailbox>. This error is not retriable. Additional information: The name reference is invalid. This may be caused by replication latency between Active Directory domain controllers. Active directory response: 000020B5: AtrErr: DSID-03152392, #1: 0: 000020B5: DSID-03152392, problem 1005 (CONSTRAINT_ATT_TYPE), data 0, Att 200f4 (homeMDB) ---> System.DirectoryServices.Protocols.DirectoryOperationException: A value in the request is invalid. at System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.ConstructResponse(Int32 messageId, LdapOperation operation, ResultAll resultType, TimeSpan requestTimeOut, Boolean exceptionOnTimeOut) at System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.SendRequest(DirectoryRequest request, TimeSpan requestTimeout) at Microsoft.Exchange.Data.Directory.PooledLdapConnection.SendRequest(DirectoryRequest request, LdapOperation ldapOperation, IAccountingObject budget) at Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.ExecuteModificationRequest(ADObject entry, DirectoryRequest request, ADObjectId originalId, Boolean emptyObjectSessionOnException) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.AnalyzeDirectoryError(PooledLdapConnection connection, DirectoryRequest request, DirectoryException de, Int32 totalRetries, Int32 retriesOnServer) at Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.ExecuteModificationRequest(ADObject entry, DirectoryRequest request, ADObjectId originalId, Boolean emptyObjectSessionOnException) at Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Save(ADObject instanceToSave, IEnumerable`1 properties) at Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.NewMailboxDatabase.SaveSystemMailbox(MailboxDatabase mdb, Server owningServer, ADObjectId rootOrgContainerId, ADSystemConfigurationSession configSession, ADRecipientSession recipientSession, ADObjectId[] forcedReplicationSites, TaskWarningLoggingDelegate writeWarning, TaskVerboseLoggingDelegate writeVerbose) at Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.NewMailboxDatabase.WriteResult() at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.NewTaskBase`1.InternalProcessRecord() at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.NewADTaskBase`1.InternalProcessRecord() at Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.NewDatabaseTask`1.InternalProcessRecord() at Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.NewMailboxDatabase.InternalProcessRecord() at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.ProcessRecord()

Neden

Bu sorun, ConfigurationDomainController parametresinin değeri ve PreferredGlobalCatalog parametresinin değeri farklıysa oluşur. Bu senaryoda, yapılandırılmış etki alanı denetleyicileriyle tercih edilen genel katalog arasındaki çoğaltma gecikmesi nedeniyle posta kutusu veritabanı işlemi başarısız olur.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için, Exchange Yönetim Kabuğu 'nda tercih edilen Active Directory sunucusunu aşağıdaki cmdlet 'e ayarlayın:

Set-ADServerSettings -PreferredServer <DC FQDN>

Set-AdServerSettings cmdlet 'i hakkında daha fazla bilgi için set-AdServerSettingskonusuna bakın.

Durum

Microsoft bu sorunun, "Aşağıdakilere uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.