Öğretici: ASP.NET Core bir Razor sayfa Web uygulaması oluşturmaTutorial: Create a Razor Pages web app with ASP.NET Core

Bu öğretici dizisinde bir sayfa Web uygulaması oluşturma temelleri açıklanmaktadır Razor .This series of tutorials explains the basics of building a Razor Pages web app.

Denetleyicileri ve görünümleri bilen geliştiricileri hedefleyen daha gelişmiş bir giriş için, Bkz.For a more advanced introduction aimed at developers who are familiar with controllers and views, see Introduction to Razor Pages.

Bu seri aşağıdaki öğreticileri içerir:This series includes the following tutorials:

  1. RazorSayfalar Web uygulaması oluşturmaCreate a Razor Pages web app
  2. RazorSayfalar uygulamasına model eklemeAdd a model to a Razor Pages app
  3. Yapı iskelesi (oluşturma) Razor sayfalarıScaffold (generate) Razor pages
  4. Veritabanı ile çalışmaWork with a database
  5. RazorSayfaları GüncelleştirUpdate Razor pages
  6. Arama eklemeAdd search
  7. Yeni alan eklemeAdd a new field
  8. Doğrulama eklemeAdd validation

Son olarak, bir film veritabanını görüntüleyebilen ve yönetebileceğini bir uygulamanıza sahip olacaksınız.At the end, you'll have an app that can display and manage a database of movies.

Örnek uygulamanın örnek sayfası