Hizmet Katmanı ile Doğrulama (C#)

ile Stephen Walther

Doğrulama mantığınızı denetleyici eylemlerinizin dışında ve ayrı bir hizmet katmanında nasıl taşıyacağınızı öğrenin. Bu öğreticide, Stephen Walther, hizmet katmanınızı denetleyici katmanınızdan yalıtarak sorunları nasıl keskin bir şekilde koruyabileceğinizi açıklar.

Bu öğreticinin amacı, bir ASP.NET MVC uygulamasında doğrulama gerçekleştirme yöntemini açıklıyor. Bu öğreticide, doğrulama mantığınızı denetleyicilerden ve ayrı bir hizmet katmanına taşımayı öğreneceksiniz.

Kaygıları ayırma

Bir ASP.NET MVC uygulaması oluşturduğunuzda, veritabanı mantığınızı denetleyici eylemlerinizin içine yerleştirmemelisiniz. Veritabanınızı ve denetleyici mantığınızı karıştırmak, uygulamanızın zaman içinde bakımını daha zor hale getirir. Öneri, tüm veritabanı mantığınızı ayrı bir depo katmanında yerleştirmesidir.

Örneğin, Listeleme 1, ProductRepository adlı basit bir depo içerir. Ürün deposu, uygulamanın tüm veri erişim kodunu içerir. Liste ayrıca, ürün deposunun uyguladığı ıproductrepository arabirimini de içerir.

Listeleme 1--Models\productdepotory.cs

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace MvcApplication1.Models
{
  public class ProductRepository : MvcApplication1.Models.IProductRepository
  {
    private ProductDBEntities _entities = new ProductDBEntities();

    public IEnumerable<Product> ListProducts()
    {
      return _entities.ProductSet.ToList();
    }

    public bool CreateProduct(Product productToCreate)
    {
      try
      {
        _entities.AddToProductSet(productToCreate);
        _entities.SaveChanges();
        return true;
      }
      catch
      {
        return false;
      }
    }

  }

  public interface IProductRepository
  {
    bool CreateProduct(Product productToCreate);
    IEnumerable<Product> ListProducts();
  }

}

Listeleme 2 ' deki denetleyici, dizin () ve Create () eylemleri içinde depo katmanını kullanır. Bu denetleyicinin herhangi bir veritabanı mantığı içermediğini unutmayın. Bir depo katmanı oluşturmak, kaygılara yönelik temiz ayrımı korumanıza olanak sağlar. Denetleyiciler, uygulama akış denetim mantığından sorumludur ve veri erişim mantığıyla depo sorumludur.

Listeleme 2-Controllers\ProductController.cs

using System.Web.Mvc;
using MvcApplication1.Models;

namespace MvcApplication1.Controllers
{
  public class ProductController : Controller
  {
    private IProductRepository _repository;

    public ProductController():
      this(new ProductRepository()) {}

    public ProductController(IProductRepository repository)
    {
      _repository = repository;
    }

    public ActionResult Index()
    {
      return View(_repository.ListProducts());
    }

    //
    // GET: /Product/Create

    public ActionResult Create()
    {
      return View();
    } 

    //
    // POST: /Product/Create

    [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]
    public ActionResult Create([Bind(Exclude="Id")] Product productToCreate)
    {
      _repository.CreateProduct(productToCreate);
      return RedirectToAction("Index");
    }

  }
}

Hizmet katmanı oluşturma

Bu nedenle, uygulama akış denetim mantığı bir denetleyiciye aittir ve veri erişim mantığı bir depoya aittir. Bu durumda, doğrulama mantığınızı nereye yerleştirmeniz gerekir? Bir seçenek, doğrulama mantığınızı bir hizmet katmanınayerleştirmadır.

Bir hizmet katmanı, bir ASP.NET MVC uygulamasındaki bir denetleyici ve depo katmanı arasındaki iletişimi destekleyen ek bir katmandır. Hizmet katmanı iş mantığını içerir. Özellikle, doğrulama mantığını içerir.

Örneğin, kod 3 ' teki ürün hizmeti katmanının bir CreateProduct () yöntemi vardır. CreateProduct () yöntemi, ürünü ürün deposuna geçirmeden önce yeni bir ürünü doğrulamak için ValidateProduct () yöntemini çağırır.

Listeleme 3-Models\ProductService.cs

using System.Collections.Generic;
using System.Web.Mvc;

namespace MvcApplication1.Models
{
  public class ProductService : IProductService
  {

    private ModelStateDictionary _modelState;
    private IProductRepository _repository;

    public ProductService(ModelStateDictionary modelState, IProductRepository repository)
    {
      _modelState = modelState;
      _repository = repository;
    }

    protected bool ValidateProduct(Product productToValidate)
    {
      if (productToValidate.Name.Trim().Length == 0)
        _modelState.AddModelError("Name", "Name is required.");
      if (productToValidate.Description.Trim().Length == 0)
        _modelState.AddModelError("Description", "Description is required.");
      if (productToValidate.UnitsInStock < 0)
        _modelState.AddModelError("UnitsInStock", "Units in stock cannot be less than zero.");
      return _modelState.IsValid;
    }

    public IEnumerable<Product> ListProducts()
    {
      return _repository.ListProducts();
    }

    public bool CreateProduct(Product productToCreate)
    {
      // Validation logic
      if (!ValidateProduct(productToCreate))
        return false;

      // Database logic
      try
      {
        _repository.CreateProduct(productToCreate);
      }
      catch
      {
        return false;
      }
      return true;
    }

  }

  public interface IProductService
  {
    bool CreateProduct(Product productToCreate);
    IEnumerable<Product> ListProducts();
  }
}

Ürün denetleyicisi, kod 4 ' te depo katmanı yerine hizmet katmanını kullanmak üzere güncelleştirilmiştir. Denetleyici katmanı hizmet katmanıyla oynanır. Hizmet katmanı, depo katmanıyla konuşur. Her katmanın ayrı bir sorumluluğu vardır.

Listeleme 4-Controllers\ProductController.cs

Listing 4 – Controllers\ProductController.cs
using System.Web.Mvc;
using MvcApplication1.Models;

namespace MvcApplication1.Controllers
{
  public class ProductController : Controller
  {
    private IProductService _service;

    public ProductController() 
    {
      _service = new ProductService(this.ModelState, new ProductRepository());
    }

    public ProductController(IProductService service)
    {
      _service = service;
    }

    public ActionResult Index()
    {
      return View(_service.ListProducts());
    }

    //
    // GET: /Product/Create

    public ActionResult Create()
    {
      return View();
    }

    //
    // POST: /Product/Create

    [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]
    public ActionResult Create([Bind(Exclude = "Id")] Product productToCreate)
    {
      if (!_service.CreateProduct(productToCreate))
        return View();
      return RedirectToAction("Index");
    }

  }
}

Ürün hizmeti 'nin ürün denetleyicisi oluşturucusunda oluşturulmuş olduğuna dikkat edin. Ürün hizmeti oluşturulduğunda, model durum sözlüğü hizmete geçirilir. Ürün hizmeti, doğrulama hata iletilerini denetleyiciye geri geçirmek için model durumunu kullanır.

Hizmet katmanını bağlama

Denetleyiciyi ve hizmet katmanlarını tek bir şekilde yalıtamadı. Denetleyici ve hizmet katmanları, model durumu üzerinden iletişim kurar. Diğer bir deyişle, hizmet katmanının, ASP.NET MVC çerçevesinin belirli bir özelliğine bağımlılığı vardır.

Hizmet katmanını denetleyici katmanımız kadar mümkün olduğunca yalıtmak istiyoruz. Teorik olarak, hizmet katmanını yalnızca bir ASP.NET MVC uygulaması değil, herhangi bir uygulama türüyle kullanabilmelidir. Örneğin, gelecekte uygulamamız için bir WPF ön ucu oluşturmak isteyebilirsiniz. ASP.NET MVC modeli durumundaki bağımlılığı hizmet katmanımızdan kaldırmanın bir yolunu bulduk.

5. listede, hizmet katmanı artık model durumunu kullanmamasını sağlayacak şekilde güncelleştirilmiştir. Bunun yerine, ıvalidationdictionary arabirimini uygulayan herhangi bir sınıfı kullanır.

Listeleme 5-Models\ProductService.cs (ayrılmış)

using System.Collections.Generic;

namespace MvcApplication1.Models
{
  public class ProductService : IProductService
  {

    private IValidationDictionary _validatonDictionary;
    private IProductRepository _repository;

    public ProductService(IValidationDictionary validationDictionary, IProductRepository repository)
    {
      _validatonDictionary = validationDictionary;
      _repository = repository;
    }

    protected bool ValidateProduct(Product productToValidate)
    {
      if (productToValidate.Name.Trim().Length == 0)
        _validatonDictionary.AddError("Name", "Name is required.");
      if (productToValidate.Description.Trim().Length == 0)
        _validatonDictionary.AddError("Description", "Description is required.");
      if (productToValidate.UnitsInStock < 0)
        _validatonDictionary.AddError("UnitsInStock", "Units in stock cannot be less than zero.");
      return _validatonDictionary.IsValid;
    }

    public IEnumerable<Product> ListProducts()
    {
      return _repository.ListProducts();
    }

    public bool CreateProduct(Product productToCreate)
    {
      // Validation logic
      if (!ValidateProduct(productToCreate))
        return false;

      // Database logic
      try
      {
        _repository.CreateProduct(productToCreate);
      }
      catch
      {
        return false;
      }
      return true;
    }

  }

  public interface IProductService
  {
    bool CreateProduct(Product productToCreate);
    IEnumerable<Product> ListProducts();
  }
}

Ivalidationdictionary arabirimi, liste 6 ' da tanımlanmıştır. Bu basit arabirim tek bir yönteme ve tek bir özelliğe sahiptir.

Listeleme 6-Models\IValidationDictionary.cs

namespace MvcApplication1.Models
{
  public interface IValidationDictionary
  {
    void AddError(string key, string errorMessage);
    bool IsValid { get; }
  }
}

ModelStateWrapper sınıfı adlı Listeleme 7 ' deki sınıf ıvalidationdictionary arabirimini uygular. Bir model durum sözlüğünü oluşturucuya geçirerek ModelStateWrapper sınıfının örneğini oluşturabilirsiniz.

Listeleme 7-Models\ModelStateWrapper.cs

using System.Web.Mvc;

namespace MvcApplication1.Models
{
  public class ModelStateWrapper : IValidationDictionary
  {

    private ModelStateDictionary _modelState;

    public ModelStateWrapper(ModelStateDictionary modelState)
    {
      _modelState = modelState;
    }

    #region IValidationDictionary Members

    public void AddError(string key, string errorMessage)
    {
      _modelState.AddModelError(key, errorMessage);
    }

    public bool IsValid
    {
      get { return _modelState.IsValid; }
    }

    #endregion
  }
}

Son olarak, liste 8 ' deki güncelleştirilmiş denetleyici, Oluşturucu içinde hizmet katmanını oluştururken ModelStateWrapper kullanır.

8-Controllers\ProductController.cs listeleme

using System.Web.Mvc;
using MvcApplication1.Models;

namespace MvcApplication1.Controllers
{
  public class ProductController : Controller
  {
    private IProductService _service;

    public ProductController() 
    {
      _service = new ProductService(new ModelStateWrapper(this.ModelState), new ProductRepository());
    }

    public ProductController(IProductService service)
    {
      _service = service;
    }

    public ActionResult Index()
    {
      return View(_service.ListProducts());
    }

    //
    // GET: /Product/Create

    public ActionResult Create()
    {
      return View();
    }

    //
    // POST: /Product/Create

    [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]
    public ActionResult Create([Bind(Exclude = "Id")] Product productToCreate)
    {
      if (!_service.CreateProduct(productToCreate))
        return View();
      return RedirectToAction("Index");
    }

  }
}

Ivalidationdictionary arabirimini ve ModelStateWrapper sınıfını kullanmak, hizmet katmanımızı denetleyici katmanımızdan tamamen yalıtmamızı sağlar. Hizmet katmanı artık model durumuna bağlı değil. Ivalidationdictionary arabirimini uygulayan herhangi bir sınıfı hizmet katmanına geçirebilirsiniz. Örneğin, bir WPF uygulaması, bir basit koleksiyon sınıfıyla ıvalidationdictionary arabirimini uygulayabilir.

Özet

Bu öğreticinin amacı, bir ASP.NET MVC uygulamasında doğrulama gerçekleştirmeye yönelik bir yaklaşımı tartışmaktır. Bu öğreticide, tüm doğrulama mantığınızı denetleyicilerden ve ayrı bir hizmet katmanına nasıl taşıyabileceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, bir Modelstatesarmalayıcı sınıfı oluşturarak hizmet katmanınızı denetleyici katmanınızdan yalıtmak için de öğrenirsiniz.