MVC 3 - HTML5 ve jQuery Kullanıcı Arabirimi Tarih Seçici Açılan TakvimiMVC 3 - The HTML5 and jQuery UI Datepicker Popup Calendar

Bu öğretici, bir ASP.NET MVC web uygulamasında düzenleyici şablonları, görüntüleme şablonları ve jQuery UI DatePicker açılan takvimini kullanarak nasıl çalışalınacağını anlatmaktadır.This tutorial covers how to work with editor templates, display templates, and the jQuery UI datepicker popup calendar in an ASP.NET MVC Web application.