ASP.NET MVC Kullanıcı arabirimi, düzenleri ve temaları

Razor söz dizimi ve, bilgileri göstermek için görünümler (MVC 'de V) içinde nasıl kullanılır.