ASP.NET MVC Kullanıcı arabirimi, düzenleri ve temalarıASP.NET MVC UI, Layouts, and Themes

Razor söz dizimi ve, bilgileri göstermek için görünümler (MVC 'de V) içinde nasıl kullanılır.The Razor syntax and how to use it in views (the V in MVC) to display information.