ASP.NET MVC Storefront 23. Bölüm: Etki Alanı Odaklı Tasarım ile Çalışmaya BaşlamaASP.NET MVC Storefront Part 23: Getting Started With Domain-Driven Design

ramiz 'e göreby Rob Conery

Uygulamamda cyinele karmaşıklığına beğendim.I don't like the complexity that's crept into my application. Bunun ne kadar uygun olduğuna emin değil, ancak bu bölümde mimarinin bir bit olması gerekir. Bu bölümde, etki alanı odaklı tasarım (DDD) kullanarak bu karmaşıklık kafasını başlıyorum.Not sure how else to put it - but the architecture needs to be shaken a bit so in this episode I tackle this complexity head on using Domain-Driven Design (DDD).

▶Videoyu izleyin (46 dakika)▶ Watch video (46 minutes)