MVC2 - Html KodlamaMVC2 - Html Encoding

Microsoft tarafındanby Microsoft

Bu videoda komut dosyası enjeksiyonuna karşı korumak için ASP.NET yeni HTML Kodlama kısayol sözdizimini nasıl kullanacağınızı ve dizelerinize HTML eklemek istediğinizde MvcHtmlString'i nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.In this video you will learn how to use the new HTML Encoding shortcut syntax in ASP.NET to guard against script injection, and to use the MvcHtmlString when you want to include HTML in your strings.

▶ Videoyu izleyin (2 dakika)▶ Watch video (2 minutes)