Denetleyicileri, Denetleyici Eylemlerini ve Eylem Sonuçlarını AnlamaUnderstanding Controllers, Controller Actions, and Action Results

ile Stephen Waltherby Stephen Walther

Bu öğreticide, Stephen Walther sizi ASP.NET MVC denetleyicilerini tanıtır.In this tutorial, Stephen Walther introduces you to ASP.NET MVC controllers. Yeni denetleyiciler oluşturmayı ve farklı türlerde eylem sonuçları döndürmeyi öğrenirsiniz.You learn how to create new controllers and return different types of action results. Bu video hakkında daha fazla bilgi için "denetleyicileri, denetleyici eylemlerini ve eylem sonuçlarını anlama" öğreticisini (C#, vb) okuyun.For additional information about this video, read the "Understanding Controllers, Controller Actions, and Action Results" tutorial (C#, VB).

▶Videoyu izleyin (11 dakika)▶ Watch video (11 minutes)