ASP.NET Web API 'de ODataOData in ASP.NET Web API

ASP.NET 4. x için ASP.NET Web API 'sinde OData uç noktaları oluşturma.How to create OData endpoints in ASP.NET Web API for ASP.NET 4.x. OData, Web için bir veri erişim protokolüdür.OData is a data access protocol for the web. Veri kümelerini sorgulamak ve işlemek için Tekdüzen bir yol sağlar.It provides a uniform way to query and manipulate data sets. Web API 'SI, OData protokolünün hem sürüm 3 hem de sürüm 4 ' ü destekler.Web API supports both Version 3 and Version 4 of the OData protocol.