DropShadow

Bu öğreticide, bir panelin arkasında bir bırakma gölgesi çizen DropShadow denetiminin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.