BaşlarkenGetting Started

Bu sayfada AJAX denetim araç seti 'nin nasıl indirileceği ve denetimlerin Visual Studio veya Visual Web Developer araç kutusu 'na nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.This page describes how to download the Ajax Control Toolkit and how to add its controls to the Visual Studio or Visual Web Developer toolbox.