Başlarken

Bu sayfada AJAX denetim araç seti 'nin nasıl indirileceği ve denetimlerin Visual Studio veya Visual Web Developer araç kutusu 'na nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.