NumericUpDownNumericUpDown

Bu öğreticide, kullanıcıların yukarı ve aşağı okları kullanarak bir değer seçmesini sağlayan NumericUpDown denetiminin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.This tutorial shows how to use the NumericUpDown control, which lets users select a value using up and down arrows.