NumericUpDown

Bu öğreticide, kullanıcıların yukarı ve aşağı okları kullanarak bir değer seçmesini sağlayan NumericUpDown denetiminin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.