Eski Sürümler - Veri ErişimiOlder Versions - Data Access

ASP.NET Web Forms veri denetimlerini kullanarak verilerle ilgili çeşitli görevleri gerçekleştirme.How to perform a variety of data-related tasks using ASP.NET Web Forms data controls.