Veri Düzenleme, Ekleme ve Silme

Bu öğreticilerde, ObjectDataSource denetimi yöntemlerinin BLL yöntemlerine nasıl eşlendiğini ve GridView, DetailsView ve FormView denetimlerinin kullanıcıların verileri değiştirmesine izin vermek için nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi alırsınız.