Veri Düzenleme, Ekleme ve SilmeEditing, Inserting, and Deleting Data

Bu öğreticilerde, ObjectDataSource denetimi yöntemlerinin BLL yöntemlerine nasıl eşlendiğini ve GridView, DetailsView ve FormView denetimlerinin kullanıcıların verileri değiştirmesine izin vermek için nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi alırsınız.In these tutorials you see how to map methods of the ObjectDataSource control to BLL methods, and how to configure the GridView, DetailsView, and FormView controls to let users modify data.