ASP.NET Web Forms kullanmaya başlamaGetting Started with ASP.NET Web Forms

Web Forms modeli ve sayfaların oluşturulması ve denetimlerin kullanımı.The Web Forms model and how to create pages and use controls.