ASP.NET Web Forms kullanmaya başlama

Web Forms modeli ve sayfaların oluşturulması ve denetimlerin kullanımı.