[Nasıl yapılır:] ASP.NET AJAX slayt gösterisi genişletici 'i mi kullanıyorsunuz?[How Do I:] Use the ASP.NET AJAX SlideShow Extender?

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, ASP.NET AJAX denetim araç setinde bulunan slayt gösterisi genişletici 'in, içindeki standart ASP.NET görüntü denetimini tam işlevli bir slayt gösterisine nasıl açtığı gösterilmektedir.This video demonstrates how the SlideShow extender from the ASP.NET AJAX Control Toolkit turns the standard ASP.NET Image control in to a fully-functional slide show. Ayrıca, bir ASP.NET Web hizmetinin yalnızca metin ve XML verileri olarak nasıl dönediğini, ancak ASP.NET AJAX Web uygulaması tarafından tüketilen AJAX nesnelerinin nasıl tamamlandığını da görtik.We also see how an ASP.NET Web service can return not only text and XML data but complete AJAX objects to be consumed by the ASP.NET AJAX Web application. Ali Ayrıca, görüntüleri veritabanı yerine dosya sisteminde depolamanın avantajları hakkında yorumlar.Joe also comments on the benefits of storing images in the file system rather than the database.

▶Videoyu izleyin (19 dakika)▶ Watch video (19 minutes)