Bir Web Sitesinde AJAX Özellikli Bir Web Hizmeti Oluşturma ve KullanmaCreating and Using an AJAX-enabled Web Service in a Web Site

ile ramiz Wınwınörby Rob Windsor

Visual Studio 2008, istemci betiklerinden erişebileceğiniz ASP.NET özel Web Hizmetleri oluşturmanızı sağlar.Visual Studio 2008 lets you create ASP.NET custom Web services that you can access from client scripts. Bu kılavuzda, bir AJAX etkin Web hizmeti oluşturma ve bu hizmetin yöntemlerini ayrı Web uygulamasında çalışan istemci betiğinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.This walkthrough will demonstrate how to create an AJAX-enabled Web service and use its methods from client script running in separate Web application.

▶Videoyu izleyin (12 dakika)▶ Watch video (12 minutes)