Bir Web Sitesinde AJAX Özellikli Bir Web Hizmeti Oluşturma ve Kullanma

ile ramiz Wınwınör

Visual Studio 2008, istemci betiklerinden erişebileceğiniz ASP.NET özel Web Hizmetleri oluşturmanızı sağlar. Bu kılavuzda, bir AJAX etkin Web hizmeti oluşturma ve bu hizmetin yöntemlerini ayrı Web uygulamasında çalışan istemci betiğinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

▶Videoyu izleyin (12 dakika)