Jscript ve ASP.NET AJAX için IntelliSense

Chris 'e göre

Bu videoda, Visual Studio 2008 ' de JavaScript için yeni IntelliSense özelliklerine genel bir bakış sunulmaktadır. aspx dosyaları, External. js dosyaları arasında. aspx sayfalarında, Visual Studio 'daki harici. js dosyaları, örneğin, MicrosoftAjax. js, istemci gibi temel Microsoft kitaplıkları JavaScript davranışları, denetimleri ve kitaplıkları ve Web Hizmetleri. Ayrıca, IntelliSense ile JavaScript için yeni XML yorumlarının tümleştirilmesi gösterilmiştir.

▶Videoyu izleyin (20 dakika)