Jscript ve ASP.NET AJAX için IntelliSenseIntelliSense for Jscript and ASP.NET AJAX

Chris 'e göreby Chris Pels

Bu videoda, Visual Studio 2008 ' de JavaScript için yeni IntelliSense özelliklerine genel bir bakış sunulmaktadır. aspx dosyaları, External. js dosyaları arasında. aspx sayfalarında, Visual Studio 'daki harici. js dosyaları, örneğin, MicrosoftAjax. js, istemci gibi temel Microsoft kitaplıkları JavaScript davranışları, denetimleri ve kitaplıkları ve Web Hizmetleri.This video provides an overview of the new Intellisense features for JavaScript in Visual Studio 2008 including core JavaScript methods, external .js files in .aspx pages, between external .js files, with core Microsoft libraries like MicrosoftAjax.js, client JavaScript behaviors, controls, and libraries, and web services. Ayrıca, IntelliSense ile JavaScript için yeni XML yorumlarının tümleştirilmesi gösterilmiştir.In addition, the integration of the new XML comments for JavaScript with Intellisense is demonstrated.

▶Videoyu izleyin (20 dakika)▶ Watch video (20 minutes)