[Nasıl yapılır:] Zaman uyumsuz geri göndermenin yapılıp yapılmayacağını belirleme[How Do I:] Determine Whether an Asynchronous Postback has Occurred?

ali Stagnerby Joe Stagner

Bir ASP.NET Web formunun sayfa_Load yöntemi, standart bir tam sayfa geri gönderme ya da asychnronous kısmi sayfa geri gönderme sırasında yürütülür.The Page_Load method of an ASP.NET Web form will execute during either a standard full-page postback or an asychnronous partial-page postback. Bu videoda, ASP.NET AJAX ScriptManager 'ı kullanarak bir UpdatePanel geri gönderme işlemi yapılıp yapılmayacağını nasıl belirleyebileceğimizi öğreniyoruz. Bu, kodu koşullu olarak yürütmemizi sağlar.In this video we learn how we can use the ASP.NET AJAX ScriptManager to determine whether an UpdatePanel postback has occurred, which allows us to conditionally execute code.

▶Videoyu izleyin (5 dakika)▶ Watch video (5 minutes)